Ultralyds-gasflowmålere
FLOWSIC100 Flare-XT

Pålidelig gasflowmåling ved flaregasanlæg i transportanlæg til råolie og naturgas, raffinaderier og kemiske virksomheder.

Din fordel

 • Overholdelse af diverse normer og direktiver for flaregasmålinger
 • Maksimal driftssikkerhed for anlægget
 • Ultralydssensorer, interface-enhed, målerør samt serviceydelser fås verden over fra en og samme leverandør
 • Kompatibel med eksisterende og fremtidige kommunikationsarkitekturer
 • Uafhængig vedligeholdelse takket være behovsorienteret prøvning og støtte fra SICK på forespørgsel
 • Nem udskiftning af eksisterende målesystemer, idet der kan fås egnede eftermonterings- og opdateringsløsninger

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”

Oversigt

Pålidelig gasflowmåling ved flaregasanlæg i transportanlæg til råolie og naturgas, raffinaderier og kemiske virksomheder.

Præcis, robust og pålidelig gasflowmåler til flaregasskorstene henholdsvis til flaregasforbrændingsprocesser; vores flowmåler er baseret på måling af gasflow ved hjælp af ultralyd. Målingen i høj opløsning og det innovative sensordesign er skabt til den effektive anvendelse i råolieraffinaderier, naturgasbehandlingen samt råolie- og gasproduktionsanlæg on- og offshore. Gasflowmålerens anvendelsesområde omfatter flere vigtige opgaver: Emissionskontrol og -overvågning, detektion af gaslækager, dampflowmåling, overvågning af gasspild, overvågning af dampinjektion i forbindelse med flaregasforbrænding samt procesoptimering og tilstandsovervågning. Gasflowmåleren måler værdier som gashastighed, gasvolumen og -masse, masseflow, molekylærvægt, volumenflow og lydhastighed. Derudover er FLOWSIC100 Flare-XT udviklet til at klare eksisterende og fremtidige udfordringer – med intelligent overvågning af enhederne, hvilket også muliggør forebyggende vedligeholdelse.

Overblik
 • Pålidelige målinger selv ved store gashastigheder og varierende gassammensætninger
 • Proprietær udvidelse af måleområdet til store flowhastigheder takket være ASC-teknologi
 • Direkte beregning af flowet uden ekstra gasanalysatorer
 • Intuitiv software FLOWgateTM til idriftsættelse, drift og diagnose
 • I-diagnosticsTM: Selvovervågning, selvtest og forebyggende vedligeholdelse
 • Skræddersyet måleperformance takket være individuel analyse af applikationen

Fordele

Fremtidsparat: Ultralyds-gasflowmålinger i flaregasanlæg

FLOWSIC100 Flare-XT udmærker sig ved det unikke flowoptimerede sensordesign, som sikrer pålidelige målinger og overvågning af gasflowet ved ekstremt høje hastigheder og varierende gassammensætninger. Det robuste design garanterer permanent driftssikkerhed af målingerne, selv under ugunstige forhold. FLOWSIC100 Flare-XT lever op til alle globalt gældende normer og er velegnet til brug i både nye og eksisterende anlæg. Måle- og diagnosedata kan nemt visualiseres nemt ved hjælp af software FLOWgateTM. Takket være den intelligente i-diagnosticsTM -funktion er systemet i stand til at overvåge sig selv og selvstændigt give besked, hvis der er brug for vedligeholdelse. FLOWSIC100 Flare-XT transmitteren en er et godt bud til at modsvare kravene fra bl.a. Fracking-applikationer i upstream-området – den er pålidelig og robust uden efterkalibrering.


Flowmåling baseret på ultralyds-time-of-flight-måling:

Takket være sensorernes høje opløsning detekterer den moderne elektronik selv meget små forskelle i løbetiden med maksimal præcision.

Flowmåling baseret på ultralyds-time-of-flight-måling:

Den innovative, flowoptimerede sensorkontur sikrer optimale måleresultater, også ved høje hastigheder.

Flowmåling baseret på ASC-teknologi:

Når signalet forsvinder på grund af ekstrem gashastighed, sørger den patenterede algoritme i ASC-teknologien for, at målingerne ikke afbrydes.

Præcis flaregasmåling i offshore- og onshore-anlæg inden for olie- og gasindustrien samt kemi, petrokemi og raffinaderier.

Særdeles præcise data, selv under ekstreme forhold som gashastigheder fra næsten nul til 120 m/sek. (340 ft/sek.), hurtige hastighedsændringer og komplekse gassammensætninger.
Takket være den innovative ASC-Technology udvides det hidtil mulige flowområde med op til 30 % med FLOWSIC100 Flare-XT.

Upstream eller downstream: Præcise flaregasmålinger sikrer præcis overvågning af flaregasemissioner

Effektiv. Pålidelig. Robust.

FLOWSIC100 Flare-XT fås i tre forskellige udførelser. Varianterne fås som 1- eller 2-sti-målesystem. Afhængigt af stikonfigurationen kan systemet enten fås i en Cross Duct-udførelse eller i en lanseversion med enkeltstuds. Lanseversionen er velegnet til pladsbesparende, ensidet indbygning og kræver kun et minimum af installationsressourcer. Udførelsen med 2 stier sikrer også stor målenøjagtighed ved vanskelige flowforhold.

Takket være anordningen til skift af enhed kan sensoren udskiftes lettere og hurtigere, mens anlægget kører. Den effektive interface-enhed kan uden problemer tilsluttes mange forskellige styresystemer og netværk takket være de mange interfaces.

Interface-enheden behandler indgående signaler og beregner parametre som molekylærvægt, masseflow og gasvolumen såvel som standardiserede referenceværdier.


Flaregastransmitter

 

Standardlevering:

 • Sensorer, inkl. tilslutningskabel
 • Produkt- og materialecertificering

 

 

 

 

 

 

Valgfri levering:

 • Effektivitetsvurdering
 • Servicekursus for kunder
 • Målerør som tilbehør til installation uden svejsning

 

 

I/O:

 • Modbus® RTU

 

 

 

Display: Nej

Tæller/protokollering/dataarkiv: Nej

i-diagnosticsTM: nej

 

Spændingsforsyning:

 • 24 V DC

 

Fordele:

 • Nemme måleløsninger til forskellige krav

 

Antal mulige målestier:

 • 1 sti

 

Egnet installationsudstyr:

 • Svejsestuds
 • Montageværktøj til studs
 • Kugleventiler
 • Valgfri: Vejr- og solbeskyttelse

 

 

 

Blå dele: Inkl. i leveringen fra SICK

Grå dele: Dele, der kan tilvælges

Flaregasenhed

 

Standardlevering:

 • Sensorer, inkl. tilslutningskabel
 • Interface-enhed
 • Produkt- og materialecertificering

 

 

 

 

 

Valgfri levering:

 • Effektivitetsvurdering
 • Kundespecifik dokumentation
 • Servicekursus for kunder
 • Målerør som tilbehør til installation uden svejsning

 

I/O:

 • Modbus® RTU/TCP
 • Foundation Fieldbus
 • Analog inkl. HART/digital/frekvens

 

Display: Ja

Tæller/protokollering/dataarkiv: Ja

i-diagnosticsTM: Ja

 

Spændingsforsyning:

 • 24 V DC / 115 V AC ... 230 V AC

 

Fordele:

 • Flere funktioner

 

 

Antal mulige målestier:

 • 1 sti / 2 stier

 

Egnet installationsudstyr:

 • Svejsestuds
 • Montageværktøj til studs
 • Kugleventiler
 • Valgfri: Vejr- og solbeskyttelse

 

 

 

Blå dele: Inkl. i leveringen fra SICK

Orange dele: Ekstra kit af passende sensorer (2. Målesti)

Grå dele: Dele, der kan tilvælges

Flaregasmåler

 

Standardlevering:

 • Sensorer, inkl. tilslutningskabel
 • Interface-enhed
 • Produkt- og materialecertificering
 • Enhed til flaregasmåling – helt monteret i et målerør fra SICK, der er tilpasset til formålet
 • Effektivitetsvurdering

 

Valgfri levering:

 • Flowkalibrering
 • Kundespecifik dokumentation
 • Servicekursus for kunder

 

 

 

I/O:

 • Modbus® RTU/TCP
 • Foundation Fieldbus
 • Analog inkl. HART/digital/frekvens

 

Display: Ja

Tæller/protokollering/dataarkiv: Ja

i-diagnosticsTM: Ja

 

Spændingsforsyning:

 • 24 V DC / 115 V AC ... 230 V AC

 

Fordele:

 • Flere funktioner og minimal måleusikkerhed

 

Antal mulige målestier:

 • 1 sti / 2 stier

 

Egnet installationsudstyr:

 • Kugleventiler
 • Valgfri: Vejr- og solbeskyttelse

 

 

 

 

 

Blå dele: Inkl. i leveringen fra SICK

Orange dele: Ekstra kit af passende sensorer (2. Målesti)

Grå dele: Dele, der kan tilvælges

Upstream og downstream: Rustet til enhver situation takket være førende ultralydsteknologi

Pålidelig transducer af titanium: Det flowoptimerede design minimerer turbulens og den deraf resulterende signaldrift.
Fordi digital kommunikation er mindre følsom over for forstyrrelser, kan interface-enheden monteres i en afstand på op til 1.000 m fra målestedet. Dermed er der ikke brug for en lokal, tryksikkert indkapslet og muligvis dyr styreenhed.

Sensorsignalet kan forstærkes automatisk og leverer også pålidelige resultater, når der forekommer tilsnavsning. En fordel over for andre måleprincipper såsom termisk massemåling.

Den effektive ultralydssensor-teknologi sikrer pålidelige måledata fra flaregasmålinger, også under ekstreme forhold

Intelligent overvågning af enheder og forebyggende vedligeholdelse

i-diagnosticsTM forbinder software og firmware på en intelligent måde: Det selvovervågende system leverer værdifulde data om enhedens tilstand og viser samtlige forandringer. Applikationsfejl opdages og dokumenteres omgående – tidkrævende fejlsøgning er ikke nødvendig. Om ønsket kontrollerer systemet sig selv og rapporter den aktuelle status. Brugerne har dermed den helt ukomplicerede mulighed for at udarbejde dokumentation for overholdelsen af emissionsbestemmelserne.

Nem vedligeholdelse. Verifikation med 1 klik. Selvdiagnose.

Forebyggende vedligeholdelse

Fleksible serviceintervaller. Systemet overvåger løbende ydelsesparametrene og udarbejder pålidelige forudsigelser og vedligeholdelsesanbefalinger på grundlag af dataene.

Verificeringsrapport med 1 klik

Med et enkelt klik kan man udarbejde en rapport med komplet dokumentation for funktionen. På den måde kan man ganske nemt dokumentere overholdelsen af lovmæssige bestemmelser.

Selvdiagnose

Den intuitive software FLOWgateTM letter omgangen med måle-, diagnose- og enhedsdata og sikrer dermed hurtig og ukompliceret systemanalyse.

Den automatiske systemovervågning og fejldiagnosticering sænker vedligeholdelsesfrekvensen og dermed også vedligeholdelsesomkostningerne markant

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  MålestørrelserMasseflow, Volumenstrøm i N., Volumenstrøm i drift, molekylær vægt, gasvolumen og -vægt, Gashastighed, Lydhastighed
  Ethernet
  FeltbusintegreringsmådeModbus TCP/IP
  FunktionKundeinterface, Service-interface
  Optisk interface
  BemærkningIR, i henhold til IEC 62056-21
  FunktionService-interface
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads