Emissionsmåleenheden MARSIC sikrer større transparens på verdenshavene

08-06-2020

På digitaliseringens bølge af succes: En ny måler fra SICK sørger for pålidelig røggasrensning på skibe. Men det er ikke alt: De data, som den genererer, åbner fremtidsorienterede nye anvendelsesmuligheder. Også takket være en digital tvilling i Cloud.

Den 1. januar 2020 trådte en vigtig nyhed i kraft: International Maritime Organization (IMO), der som en organisation under FN beskæftiger sig med sikkerhed og bæredygtighed for miljøet på skibe, har nedsat grænseværdien for svovl i brændstof på internationale farvande. Da de fleste skibe drives ved hjælp af svær fuelolie og derfor udstøder store mængder svovldioxid-emissioner, betyder ændringen et akut behov for handling hos mange rederier – på verdensplan måtte ca. 60.000 skibe enten skifte over til et væsentligt dyrere brændstof med et lavt svovlindhold, eller de måtte eftermontere et røggasrensningsanlæg. Den såkaldte scrubber vasker svovloxiderne ud af røggassen og installeres i forbindelse med et emissionsmåleanlæg.

The data that emission measuring device MARSIC provides opens up pioneering new application possibilities.
The data that emission measuring device MARSIC provides opens up pioneering new application possibilities.

 

Her lancerede SICK den rette løsning på markedet på det rette tidspunkt: ”Vi har udviklet vores MARSIC-måler specielt med henblik på emissionsmålinger,” forklarer Hinrich Brumm, Strategic Industry Manager Combustion Engines and Maritime, som har været ansat hos SICK AG i fem år. ”Den dokumenterer overholdelse af IMO-forordningen og dermed røggasrensningsanlæggenes effektivitet. Den er også en uundværlig del af scrubberne.” I alt kan den ca. 130 x 40 cm store og ca. 120 kg tunge enhed måle op til ni gaskomponenter – SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O og O2 – og er derfor også designet til andre procesmålinger om bord.

 

Tidens tendenser blev registreret i rette tid

Udviklingen af MARSIC begyndte allerede i 2009. Til at begynde med tilpassede man et SICK-produkt, der blev anvendt på land i kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg, hvor forholdene var helt anderledes – bl.a. kraftige vibrationer og spændingsvibrationer. Fra 2013 til 2015 udviklede specialister i maritime anvendelser hos SICK i Meersburg (nu Überlingen) ved Bodensøen og i Hamborg så MARSIC200 og MARSIC300. ”I den forbindelse har vi også talt med kunder verden over og taget højde for deres behov,” siger Brumm. Han har i 15 år været hos DNV GL, den førende klassificeringsvirksomhed for den maritime industri, hvor han blandt andet var ansvarlig for godkendelse af maritim emissionsteknologi; så det er et område, hvor han er virkelig velbevandret. Desuden er han et akkrediteret medlem af Delegation der Deutschen und Europäischen Werft- und Zulieferindustrie (delegationen af den tyske og europæiske værft- og reservedelsleverandørbranche) hos IMO. Det optimale netværk af maritime brancher samt nationale, europæiske og internationale søfartsforbund og komitéer var afgørende for, at produktet kom på markedet på det helt rigtige tidspunkt.

 

Hinrich Brumm (left), Strategic Industry Manager Combustion Engines and Maritime, in conversation with his colleague Alexander Wiestler, Head of Global Product Management GBC Global Integration Space
Hinrich Brumm (t.v.), Strategic Industry Manager Combustion Engines and Maritime, i samtale med sin kollega Alexander Wiestler, Head of Global Product Management Industrial Integration Space
Hinrich Brumm (left), Strategic Industry Manager Combustion Engines and Maritime, in conversation with his colleague Alexander Wiestler, Head of Global Product Management GBC Global Integration Space
Hinrich Brumm (t.v.), Strategic Industry Manager Combustion Engines and Maritime, i samtale med sin kollega Alexander Wiestler, Head of Global Product Management Industrial Integration Space

 

Også ved hård sø – en digital tvilling i Cloud

I mellemtiden har syv af verdens største klassificeringsvirksomheder godkendt emissionsmålerne, så de nu dækker 90 procent af verdens flåde. ”Vore kunder kommer fra hele verden. Navnlig i de traditionelle skibsbyggenationer Kina og Korea var og er efterspørgslen enorm. Vi er markedsfører på området skibsemissionsmålere – hvilket er endnu mere bemærkelsesværdigt, fordi det var et helt nyt forretningsområde for os,” siger Brumm. Ved siden af sin egentlige funktion har MARSIC også et enormt potentiale. Målerne genererer løbende data og danner således basis for ny anvendelser. Det er den kendsgerning, at man nu kan få internetforbindelse på åbent hav, der skaber denne mulighed. Dermed er dataene hele tiden tilgængelige via Cloud-løsninger, og man har hele tiden adgang til dem. Her er SICKs udgangspunkt, og virksomheden arbejder lige nu på at udvikle forskellige nye maritime anvendelser.

 

Den digitale tvilling til den fysiske MARSIC-enhed i Cloud er en sådan applikation – i Industri 4.0-jargonen kalder man det for et ”virtuelt aktiv”. På den Cloud-baserede SICK AssetHub, en web-service til SICK-kunder, kan der afbildes vilkårlige sensorer, og enhedens data kan vises i realtid. På den måde er det altid synligt, hvad enheden til havs måler, så skibsoperatøren kan overvåge det. Hvis der opstår et problem som for eksempel et tilstoppet filter, modtager både besætningen og rederiet en besked, så der kan træffes passende foranstaltninger.

 

Dataene skaber gennemsigtighed

Derudover er det muligt at kombinere emissionsdata fra MARSIC med andre data. Dermed kan digitale tjenester knytte disse værdier sammen med skibets positionsdata og advare, hvis skibet har retning hen imod en kontrolemissionszone, og besætningen skal handle i god tid. Hvis skibet sejler ind i en sådan zone, mens røggasrensningsanlægget er frakoblet, vil der nemlig være risiko for alvorlige konsekvenser, der til tider kan koste millioner, hvilket i visse tilfælde kan betyde, at rederiet må lukke. ”Kombinationen af forskellige datakilder er altid et godt grundlag til at skabe en helt ny gennemsigtighed. I dette tilfælde giver det skibsoperatøren større produktivitet og driftssikkerhed,” siger Alexander Wiestler, Head of Global Product Management for Global Integration Space hos SICK.

 

“The combination of different data sources always provides a good basis for generating a completely new level of transparency,” says Alexander Wiestler, Head of Global Product Management GBC Global Integration Space
Alexander Wiestler, Head of Global Product Management GBC Global Integration Space
“The combination of different data sources always provides a good basis for generating a completely new level of transparency,” says Alexander Wiestler, Head of Global Product Management GBC Global Integration Space
Alexander Wiestler, Head of Global Product Management GBC Global Integration Space

 

I det hele taget har SICK øget fokus på at tilbyde kunderne samlede, individuelle løsninger på basis af sensordata – ikke kun inden for skibsfarten, men også inden for logistik-, proces- og fabriksautomationen. Basis for det er SICK Integration Space™. Således tilbyder SICK nu også egne Cloud-baserede softwareløsninger. Sammen med de digitale informationer får brugerne værdifuld viden til løbende optimering af forretningsprocesser såsom forsyningskæde, kvalitetsstyring og produktionsprocesser. ”På den måde bliver SICK til vore kunders partner for digital transformation. På basis af sensorapplikationer udvikler vi nemlig skræddersyede løsninger og skaber større transparens og fleksibilitet i forretningsprocesserne,” forklarer Wiestler.

 

SICK tilbyder egne Cloud-baserede softwareløsninger

Lige netop til det hidtil ikke særligt transparente datagrundlag inden for skibsfarten er dette Cloud-baserede tiltag også den rigtige løsning. SICK arbejder p.t. intensivt på at udvikle nye, skræddersyede digitale tjenester til den maritime industri – og kombinerer her sine kompetencer i den maritime branche med viden om Industri 4.0 og digitaliseringen af automatiske processer.

 

Emission control areas
Emission control areas

 

Sikkert i havn med digitalisering

Dermed kunne en digital tjeneste baseret på de skibsemissioner, der måles med MARSIC, for eksempel også være meget nyttig i et fremtidigt samarbejde med havne. De uoverskuelige påbud vedrørende emissioner varierer nemlig enormt fra havn til havn. Visse havne har i mellemtiden endda begyndt at anvende incitamentsmodeller med nedsatte havnegebyrer for skibe, der emitterer færre skadelige stoffer. Den manuelle udfyldning af mange formularer, der hidtil har været nødvendig, har krævet enorme ressourcer af besætningen – og risikoen for fejl var stort. Her skaber en digital tjeneste, der via Cloud transmitterer emissionsværdierne til havnemyndighederne, bedre processer og merværdi i form af arbejdslettelser og sikkerhed for, at alle regler overholdes.

 

Men det er ikke alt: SICK arbejder allerede nu på at udvikle nye digitale tjenesteydelser vedrørende dekarbonisering og ”Green shipping”: “Den maritime branche er inde i en rivende udvikling og udfordres af diskussionen om klimaforandringerne til at udfase svær fuelolie og anvende alternative måder for fremdrift,” forklarer Hinrich Brumm. “Med ca. 40.000 forskellige produkter har SICK også på dette område kompetencerne til at udvikle passende løsninger og tilbyde dem i god tid – fra enkeltprodukter til komplekse totalløsninger, inklusive Cloud-baserede serviceydelser.”

 

Først og fremmest er disse digitale anvendelser dog en fremtidsorienteret nyskabelse for skibsfarten. Når det indtil nu har været umuligt at overvåge skibsemissioner pålideligt, så kan det nu lade sig gøre med MARSIC og Cloud-baserede tjenester. ”Vore målere sikrer, at emissionerne kan dokumenteres,” forklarer Brumm. ”I en tid, hvor transparens, effektivitet, miljøbeskyttelse og bæredygtighed til stadighed bliver vigtigere, er det et stort skridt.” Som leverandør af værdifulde data giver en sensor også store muligheder i den her sammenhæng – og i sidste ende sikrer den en renere luft over havene.