Fire dimensioner af smart sensorteknik:

Effektiv kommunikation

 

Den effektive kommunikation gør bidirektional dataudveksling mellem styring og sensor mulig - ved partistørrelse 1, fleksible processer og nem service.

 

Smart Sensors er flittige dataindsamlere og intelligente analysatorer. De lader deres omgivelser få del i denne viden via deres integrerede IO-Link-interface - i real-tid. Smart Sensors er altid åbne over for alle slags styringskommandoer. De kan f.eks. modtage nye parameteropsætninger på få sekunder - det sikrer fleksibel produktion i retning af partistørrelse 1. Selv når der er en fejl på enheden, kan den sidst anvendte parameteropsætning automatisk overføres til reservesensoren ved hjælp af IO-Link. Således bliver plug and play en realitet.

Site map

Effektiv kommunikation: Merværdien til din applikation

Fleksibel produktion og partistørrelse 1

 • Større produktivitet fordi maskinernes stilstandstider i forbindelse med produktskift reduceres
 • Maksimal fleksibilitet og sikkerhed takket være sensorens dynamiske parametertilpasninger under driften - også ved partistørrelse 1
 • Automatisk sensorparametrering ved hjælp af styringen forhindrer fejlindstillinger ved manuelle omstillinger
 • Anlæggets større variation med til at sænke omkostningerne

Fleksibel parametrering af sensoren til forskellige emballager

Hurtig idriftsættelse og udskiftning af enheder via plug and play takket være automatisk indstilling af sensorparametrene

 • Nemmere idriftsættelse med sensorparametrering ved hjælp af styringen
 • Hurtig udskiftning af sensorer via plug and play øger maskinens driftssikkerhed
 • Også ufaglærte medarbejdere kan udskifte sensorerne
 • Fjernparametrering af sensorerne, som er monteret på utilgængelige steder

Hurtig idriftsættelse og udskiftning af enheder via plug and play

Gennemgående digital datatransmission

 • Bedre signalkvalitet takket være helt igennem digital datatransmission fra sensoren til styringen, den klassiske analoge transmission (0–10 V, 4–20 mA) bortfalder
 • Anvendelsen af uskærmede standardledninger sænker omkostningerne
 • Stor elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Helt igennem digital signaltransmission

Validering af enheder, protokollering og e-styklister

 • Stor gennemsigtighed: Udskiftningen af sensorer og ændring af parametrene kan protokolleres
 • Manipulationsbeskyttelse gennem målrettet deaktivering af betjeningselementer
 • Sikker drift: Idriftsættelse af ikke-frigivne enheder kan forhindres
 • Automatisk udarbejdelse af E-stykliste via de i maskinen indbyggede Smart Sensors

Validering af enheder, protokollering og generering af e-styklister

Forenklet enhedsidentifikation sikrer optimeret anlægsstyring

 • Seriel punkt-til-punkt-kommunikation via IO-Link
 • Decentral dataidentifikation
 • Enhedsspecifikke data sikrer problemfri anlægsstyring

Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link

Effektiv kommunikation:

Vore Smart Sensors