Fire dimensioner af smart sensorteknik:

Diagnose

 

Med dimensionen diagnose kan man se ind i fremtiden, for at opdage procesafvigelser i god tid og undgå uplanlagte driftsafbrydelser.

 

Smart Sensors melder endda selv, når den sikre drift er i fare. Takket være den forebyggende vedligeholdelse kan man udarbejde fleksible og behovssvarende vedligeholdelsesplaner og dermed reducere serviceudgifterne. Når der alligevel opstår problemer, er årsagen nem at finde som følge af de mange visualiseringsmuligheder - dermed kan uplanlagte driftsafbrydelser af anlægget minimeres.

 

Site map

Diagnose: Merværdien til din applikation

Selvovervågning af sensoren ved etablering og drift

 • Tidlig opdagelse af fejlkilder forhindrer uplanlagte driftsafbrydelser
 • Forebyggende fjernvedligeholdelse gør det muligt at udarbejde præcise serviceplaner og sparer omkostninger og tid
 • Tidskrævende fejlsøgning er ikke nødvendig, fordi vedligeholdelsesbeskeden kan lokaliseres præcist

Selvovervågning af sensoren ved etablering og drift

Overvågning af vigtige procesparametre

 • Sikring af produktkvalitet gennem overvågning af produktionsparametre
 • Tidlig opdagelse af fejlkilder forhindrer uplanlagte driftsafbrydelser
 • Forebyggende fjernvedligeholdelse gør det muligt at udarbejde præcise serviceplaner og sparer omkostninger, tid og dårlige nerver
 • Tidskrævende fejlsøgning er ikke nødvendig, fordi vedligeholdelsesbeskeden kan lokaliseres præcist

Integreret diagnosticeringsfunktion i forbindelse med omformning

Visualisering af detekteringssignaler og -parametre x til detaljeret proces- hhv. detektionsanalyse

 • Større gennemsigtighed i produktionsprocessen giver større forståelse af processerne
 • Hurtig problembehandling i tilfælde af fejl
 • Visualisering af procesforandringer

Visualisering af procesparametre i træindustrien

Produktivitetsstigning og korte stilstandstider takket være omfattende og innovative diagnosticeringsmuligheder

 • Hurtigere diagnosemulighed på stedet takket være SICK Safety Assistance-appen
 • Udarbejdelse af en omfattende diagnoserapport i PDF-format, inklusive fejlhistorik, fejltype, fejlårsag og fejlafhjælpning
 • Visningen af signalstyrken på enkeltstråleniveau giver et tidligt varsel om, at der er behov for rengøring eller ny justering

Smart Sensor: Diagnosedata via IO-Link eller NFC og SICK Safety Assistant appen