Datasuverænitet og datasikkerhed

Datensouveränität und Datensicherheit
Datensouveränität und Datensicherheit

Produktionsdataene er enhver virksomheds kapital. Derfor er de så vigtige for virksomhedens succes og skal beskyttes i ganske særlig grad. Produkter og systemløsninger fra SICK står helt i begyndelsen af den netværksbaserede værdikæde.

Når man ser bort fra mennesket, udgør sensorer den eneste datakilde i produktionen, og deres sikkerhed afgør de netværksbaserede processers fortsatte succes.

Tillid til den nye teknik

Derfor er to ting vigtige for SICK: For det første skal de genererede data til enhver tid være beskyttede mod manipulation. For det andet skal det være klart defineret, hvem der må videreforarbejde disse data i den udvidede værdikæde. Det har vi sammenfattet under stikordet datasuverænitet.

Udover at de sensorer, der indsamler data, er en fysisk forudsætning for Industri 4.0, er datasuveræniteten et vigtigt psykisk aspekt. For kun virksomheder, der har tillid til deres netværks sikkerhed, vil også være indstillede på at tilføre data.

Være fælles om at sikre datasuveræniteten

For virkeligt at udnytte Industri 4.0’s potentiale skal aktørernes netværk række ud over grænserne for deres egen produktion. Processerne hos leverandører, producenter og kunder skal automatisk gribe ind i hinanden. I den sammenhæng er datasuverænitet nøglen til succes. For mange virksomheder synes Cloud-applikationer endnu ikke at være tilstrækkeligt udviklede til at sikre datasikkerhed. For at gøre sig uafhængig af kommercielle Cloud-udbydere og tænke fremtidsorienteret på kundernes vegne hvad angår datasikkerhed har SICK været med til at etablere sammenslutningen International Data Space Association.

SICK er en del af International Data Space

International Data SpaceVellykket datastyring er grundlaget for, at Industri 4.0 fungerer. Kun sikre data kan forvandle vision til virkelighed. Det initiativ, som Fraunhofer Gesellschaft har taget sammen med virksomheder, og som er understøttet af forbundsministeriet for uddannelse og forskning, har på baggrund af Industri 4.0 en målsætning om at skaffe et sikkert datarum, der muliggør suveræn forvaltning af data for virksomheder i forskellige brancher og af forskellig størrelse.

Læs mere

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne