Databeskyttelseserklæring SICK Monitoring Box

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, DE-79183 Waldkirch (herefter kaldet ”SICK“) glæder sig over din interesse i vores Monitoring Box Webservice. Det er vigtigt for os at beskytte privatlivets fred, og vi ønsker, at du kan føle dig tryg, når du anvender vores webservice. Til det formål forklarer vi nedenfor, hvilke informationer der behandles ved brug af vores webservice.

Adgang med SICK-ID

SICK forudsætter, at brugere af Monitoring Box logger sig på via deres personlige SICK-ID-konto. Derudover går vi ud fra, at alle brugere, der logger på Monitoring Box, har accepteret anvendelsesbetingelserne for SICK-ID.

Ansvarlig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, DE-79183 Waldkirch, Tyskland
Formålet med behandlingen Adgangsadministration
Datakategorier
 • SICK-ID
 • Tilordning til virksomheder
Retsgrundlag DS-GVO Art. 6 (1) b) – aftaleforhold
Virksomhedens interesse

-

Følger af manglede tilrådighedsstillelse Tilrådighedsstillelse af personoplysninger er ikke et lovkrav. Manglende tilrådighedsstillelse betyder, at du ikke kan benytte serviceydelserne.
Opbevaringsperiode Dataene i et tidsrum på op til 180 dage.
Dataoprindelse Vi behandler kun data, som du giver os direkte adgang til.
Modtagere af dataene Web hoster:
 • Continum AG, Freiburg
Overførsel til tredjelande Vi videregiver ingen personoplysninger til tredjelande.
Logikken i den automatiske beslutning Vi tager ingen automatiske beslutninger.

 

 

Ansvarlig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, DE-79183 Waldkirch, Tyskland
Formålet med behandlingen Administration
Datakategorier
 • Logfiler
Retsgrundlag DS-GVO Art. 6 (1) f) – virksomhedens interesse
Virksomhedens interesse

SICK har følgende berettigede interesser:

 • Dokumentation af de pågældende handlinger, især i tilfælde af manipulation eller konflikt

Dine interesser beskyttes med følgende foranstaltninger:

 • Dine personlige oplysninger gemmes i pseudonymiseret form og kan udelukkende ses af administratorerne.
Følger af manglede tilrådighedsstillelse Tilrådighedsstillelse af dine personoplysninger er ikke et lovkrav eller kontraktligt fastlagt. Manglende tilrådighedsstillelse betyder, at du ikke kan benytte serviceydelserne.
Opbevaringsperiode Dataene i et tidsrum på op til 180 dage.
Dataoprindelse Vi behandler kun data, som du giver os direkte adgang til.
Modtagere af dataene Web hoster:
 • Continum AG, Freiburg
Overførsel til tredjelande Vi videregiver ingen personoplysninger til tredjelande.
Logikken i den automatiske beslutning Vi tager ingen automatiske beslutninger.

 

Dine rettigheder

Du har ret til

 • at modtage information om dine personlysninger,
 • at få rettet dine personlysninger,
 • at få slettet hhv. blokeret dine personoplysninger,
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger,
 • at få overført dine personoplysninger,
 • at annullere dit samtykke med gyldighed fremover, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, samt
 • til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med databeskyttelsesretten.

Du bedes i så fald henvende dig til den ansvarlige for databeskyttelse i vores virksomhed. Vi tager behørigt hånd om alle henvendelser.

SICK AG
Ansvarlig for databeskyttelse
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

datenschutz@sick.de

Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os retten til på et hvilket som helst tidspunkt at tilpasse databeskyttelseserklæringen til de gældende krav. Den til enhver tid gældende databeskyttelseserklæring kan på et hvilket som helst tidspunkt hentes på vore websites.