Databeskyttelseserklæring Rundspørge

SICK AG glæder sig over, at du besøger vore websites og viser interesse i vores virksomhed, vore produkter og vore serviceydelser. Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv, og vi ønsker, at du kan føle dig tryg, når du besøger vore websites. Til det formål forklarer vi nedenfor, hvilke informationer vi behandler, mens du besøger vore websites.

Rundspørger

Ansvarlig

Ved anonyme rundspørger:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

 

Ved kundetilfredshedsundersøgelser:

SICK A/S 
Bregnerødvej 133 
3460 Birkerød 
Danmark

Formålet med behandlingen Som virksomhed bestræber vi os hele tiden på at tilpasse vore produkter, tools, processer og ydelser bedst muligt til dine ønsker og behov. Derfor gennemfører vi jævnligt rundspørger om mange forskellige emner. Kundetilfredshedsundersøgelser gennemføres i personaliseret form. Vi anvender dine personlige oplysninger til at forbedre din tilfredshed med os.
Datakategorier
  • Svar
  • Kontaktdata på arbejde
Retsgrundlag DS-GVO Art. 6 (1) f) – afvejning af interesser
Virksomhedens interesse

Vi behandler dit feedback til løbende at forbedre vore produkter, tools, processer og ydelser.
Ved anonyme rundspørger indsamles ingen persondata. Gener for dit privatlivs fred er derfor udelukket. Ikke-anonyme rundspørger er tydeligt mærket som sådanne. Dataene indsamles og behandles udelukkende til formålet. Det er frivilligt at deltage i alle rundspørger, så du ved at fravælge at deltage kan gøre indsigelse mod indsamlingen af persondata.

Følger af manglede tilrådighedsstillelse Tilrådighedsstillelse af dine personoplysninger er ikke et lovkrav eller kontraktligt fastlagt. Manglende tilrådighedsstillelse betyder, at du ikke kan deltage i rundspørget.
Opbevaringsperiode

Anonyme rundspørger:
Resultaterne af rundspørget gemmes og analyseres i anonymiseret form. Personoplysninger gemmes ikke.

 

Kundetilfredshedsundersøgelser:
Resultaterne af rundspørget gemmes og analyseres i personaliseret form. Ved kundetilfredshedsundersøgelser vil svarene dermed kunne føres tilbage til din person. Ved kundetilfredshedsundersøgelser vil dine persondata blive slettet, når vi har kontaktet dig af afklaret dit spørgsmål. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet, vil persondataene blive slettet umiddelbart efter afslutning af dataindsamlingen.

Dataoprindelse Hvis vi har modtaget dit samtykke til at deltage i markedsføringen, anvender vi dine kontaktdata fra vores kundedatabase til at invitere dig til rundspørger. Alle yderligere data indsamles direkte fra dig i forbindelse med rundspørget.
Modtagere af dataene

Platformen for rundspørget drives af
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

USA

Overførsel til tredjelande Ved kundetilfredshedsundersøgelser overføres data fra det datterselskab, der gennemfører rundspørget, til SICK AG. Ved anonyme rundspørger overføres ingen data til tredjemand.
Logikken i den automatiske beslutning Vi tager ingen automatiske beslutninger.

 

 

Besøg på vore websites

Cookies

Cookie Formål Yderligere informationer

Qualtrics:
generelt nødvendige cookies

Vi skal bruge disse cookies, for at det software, vi bruger til rundspørget, kan fungere korrekt, og for at du skal kunne anvende de vigtigste funktioner. Derudover anvendes disse cookies til at forhindre forfalskning af rundspørgeresultaterne

Her er der tale om session-cookies, der slettes, når du lukker ned for din browser. Du kan finde yderligere oplysninger på: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Dine rettigheder

Du har ret til

  • at modtage information om dine personlysninger,
  • at få rettet dine personlysninger,
  • at få slettet hhv. blokeret dine personoplysninger,
  • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger,
  • at få overført dine personoplysninger,
  • at annullere dit samtykke med gyldighed fremover, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, samt
  • til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med databeskyttelsesretten.

Du bedes i så fald henvende dig til den ansvarlige for databeskyttelse i vores virksomhed. Vi tager behørigt hånd om alle henvendelser.

SICK AG
Ansvarlig for databeskyttelse
Erwin-Sick-Straße 1
DE-79183 Waldkirch
Tyskland

datenschutz@sick.de

Ændring af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os retten til på et hvilket som helst tidspunkt at tilpasse databeskyttelseserklæringen til de gældende krav. Den til enhver tid gældende databeskyttelseserklæring kan på et hvilket som helst tidspunkt hentes på vore websites.