Kontakt
Feedback

Produktportefølje

Vis alt Skjul alt

Afstandsmålere

Målingen af afstande er en af de vigtigste opgaver inden for industriproduktionen. Der er imidlertid så mange forskellige anvendelsesområder, at en enkelt sensor ikke er nok til at løse alle opgaver. SICK har et omfattende sortiment af produkter til afstandsmåling, som dækker en mangfoldighed af måleopgaver. Optoelektronik og ultralydsteknik udgør funktionsgrundlaget for afstandsmåling.

Vis alt Skjul alt

Analyseløsninger

SICK analyseløsninger omfatter fremtidsorienterede koncepter til måleopgaver inden for emissions- og procesmåleteknikken. Typiske anvendelsesområder er emissions- og procesmålinger i kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, cementværker og den kemiske industri.

Automationslysgitre

Todimensionel overvågning eller tælling er kerneopgaver inden for automation. Automationslysgitrene fra SICK anvendes i utallige løsninger såsom registrering af objekter, personer og køretøjer samt tilstedeværelses- og overhøjde-/kontrol. Opgaverne er så alsidige, at der ikke findes noget lysgitter, der kan anvendes universelt til alle applikationer. SICK tilbyder med automationslysgitrene et omfattende udvalg af overvågningshøjder, husstørrelser, rækkevidder og opløsninger og forenkler dermed integrationen.

Vis alt Skjul alt

Encoder

Bevægelse, position, vinkel - en encoder er det bedste valg, når der skal foretages præcise positionsmålinger inden for industriautomation. Det gælder også, når der skal måles omdrejninger og omdrejningstal, hastighed og acceleration. Højtopløselige optiske og særdeles pålidelige magnetencodere supplerer hinanden perfekt og muliggør nøjagtige målinger i forbindelse med de mest forskelligartede applikationer. Roterende encodere fås som inkrementelle encodere eller absolutencodere. Inden for den lineære måleteknik fås både wire encodere og lineære encodere med måleanordning.

Vis alt Skjul alt

Flowmåleteknik

Flowmåleteknik anvendes i stort set alle brancher. SICK tager denne alsidige udfordring op og tilbyder en portefølje af innovative sensorer. Uanset om det er som kalibreringspligtig tæller eller som måler til overvågning og styring – på basis af de mest moderne teknologier arbejder flowmåleteknik fra SICK altid pålideligt og sikkert – også under vanskelige proces- og omgivelsesbetingelser.

Fotoceller

Sensor Intelligence – ved brug af topmoderne SIRIC®- og LED-teknologier leverer disse sensorer størst mulig funktionssikkerhed, uanset evt. forstyrrelser. Yderligere sensoroplysninger kan anvendes til at forenkle moderne produktionsprocesser.

Det store sortiment af optiske sensorer sikrer effektivt og pålideligt mange applikationsløsninger inden for automationsteknik verden over.

Identifikationsløsninger

Grundlaget for at kunne spore produkter tilbage og beskytte imod produktpirateri er en pålidelig automatisk identifikation. SICK tilbyder industrielle læseenheder til de tre mest gængse identifikationsteknologier: laserscannere til 1D-koder, kamerabaserede kodelæsere til 1D- og 2D-koder og RFID-læseenheder. Indbyggede interfaces tillader integration i alle relevante industrinetværk, og intelligente komfortfunktioner letter idriftsættelse og betjening.

Induktive sensorer

Millioner af induktive sensorer er i brug i næsten alle industrielle områder. De detekterer metalobjekter berøringsfrit og udmærker sig ved en lang levetid og en ekstrem robusthed. Med den mest moderne ASIC-teknologi tilbyder sensorerne fra SICK maksimal præcision og pålidelighed. Fra cylindriske eller kvadratiske sensorer med enkel, dobbelt eller tredobbelt detekteringsafstand til specielle sensorer til ATEX-klassificerede områder eller rå omgivelser – SICK tilbyder altid en løsning, der passer til dine krav. Dermed løser SICK branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Industriel Billedbehandling

Vision-løsninger er ideelle til automatiserede test- og måleopgaver. SICK's 2D- og 3D-vision-kameraer er velegnede til en bred vifte af applikationer, hvor der skal måles, lokaliseres, testes og identificeres. Vore vision-produkter er omhyggeligt udviklet til industrimiljøer og baseret på over 60 års erfaring med industrisensorer.

Vis alt Skjul alt

Integrationsprodukter

Integrationsprodukter fra SICK sikrer nem tilslutning og netværksdannelse (med kabel eller optisk) mellem forskellige sensorer på feltniveau såvel som transmission af sensordata til Cloud. I den sammenhæng stilles dataene til rådighed, direkte eller allerede forbehandlet, i henhold til Industri 4.0 for at kunne betjene overordnede processer som f.eks. forebyggende vedligeholdelse, track and trace eller kvalitetskontrol.

Vis alt Skjul alt

Interialsensorer

Når processer automatiseres, er det - især ved mobile applikationer - absolut nødvendigt at kende objekternes position. Til det formål tilbyder SICK en bred portefølje af inertialsensorer. Produktporteføljen omfatter alt fra traditionelle statiske til dynamiske hældningssensorer, der også altid sikrer præcise positionsoplysninger i hurtige applikationer.

Vis alt Skjul alt

Kapacitive sensorer og magnetsensorer

Afstandssensorer detekterer berøringsfrit alle mulige forskellige objekter og medier. Sensorerne fra SICK er perfekt afstemte til industrielle anvendelser og krav. Dette viser sig ved en lang levetid, ekstremt høj robusthed, maksimal præcision og pålidelighed. Som teknologier er kapacitive og magnetiske afstandssensorer til rådighed. SICK løser branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Vis alt Skjul alt

Lokaliserings- og positioneringsløsninger

Logistikprocesserne i lager- og produktionsområder skal være effektive. Ved at registrere skinnekøretøjers og frie applikationers position og hastighed kan sporbarheden af objekter, lokalisering af mobile platforme og flåden af førerløse transportsystemer resultere i en markant stigning af effektiviteten. SICK tilbyder mange lokaliserings- og positioneringsløsninger til den slags opgaver.

Lysleder-sensorer og lysledere

Når montagepladsen er begrænset, eller meget små objekter skal detekteres, er lysleder-sensorer den ideelle løsning til registrering af objekter. Stilles der derudover større krav, f.eks. til rækkevidde, temperaturbestandighed, materialebestandighed eller en fleksibel montage, er det den intelligente kombination af sensor og lysleder, der skaber den perfekte løsning. Et bredt udbud af lysledere med applikationstilpassede optiske hoveder kan dække alle tænkelige behov.

Magnetcylindersensorer

Innovative cylindersensorer fra SICK. Egenskaber som den enkle håndtering, rådigheden over en analog udgang, optimale koblingsegenskaber, anvendelighed i fødevare- og drikkevareindustrien, understøttelse af den mest moderne IO-Link-teknologi eller universelle montagemuligheder takket være det omfattende udbud af adaptere gør det tydeligt: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

Vis alt Skjul alt

Motor-feedbacksystemer

Tidligere skulle man bruge tre sensorer til kommutering og positions- og omdrejningstalmåling; i dag har SICK motor-feedbacksystemer samlet disse funktioner i én enhed. Et fælles mekanisk interface giver stor fleksibilitet. De sætter også standarderne for elektriske interfaces som HIPERFACE® og HIPERFACE DSL® og opfylder vigtige krav som temperaturbestandighed, høj opløsning og multiturn-konstruktion. Som følge af SIL2-certificeringen er det muligt at opfylde Maskindirektivet iht. EN ISO 13849.

Vis alt Skjul alt

Måle- og detekteringsløsninger

Lasermåleteknikken LiDAR (Light Detection and Raging) omfatter løsninger til en bred vifte af applikationer. De registrerede to- eller flerdimensionale konturdata kan behandles både eksternt og internt. Teknikken egner sig perfekt til både indendørs og udendørs applikationer, herunder kollisionsafværgelse i havneområder, klassifikation i trafikken, detektion inden for bygningsautomation og positionsbestemmelse i forbindelse med navigation.

Vis alt Skjul alt

Optoelektroniske beskyttelsesanordninger

Optoelektroniske beskyttelsesanordninger er det bedste valg, hvis du vil opnå maksimal produktivitet med dine maskiner og anlæg. I modsætning til hegn og døre hindrer de hverken håndteringen eller materialetransporten og giver et bedre overblik over maskinområdet. Den omfattende portefølje dækker kravene til sikring af farlige steder, adgange farlige områder i stor udstrækning. Ved hjælp af det SICK-specifikke interface kan der vises komplette systemer, der er tilpasset til hinanden.

Vis alt Skjul alt

Registrerings sensorer

Mangfoldigheden af applikationer i automatiserede produktionsprocesser, f.eks. i emballeringsmaskiner, stiller de allerhøjeste krav til sensorteknikken. Typiske anvendelser er registrering af trykmærker, detektering af etiketter og skelnen mellem farvede overflader ved maksimale hastigheder. Derudover kan meget små dele detekteres eller objekter positioneres præcist. SICK tilbyder et bredt produktprogram af kontrast-, mærkeløs-, farve-, luminescens-, gaffel- og array-sensorer for at løse denne mangfoldighed af opgaver.

Vis alt Skjul alt

sens:Control – sikre styringsløsninger

Det intelligente maskindesign har fokus på øget produktivitet, men sørger også for maksimal kvalitet og sikkerhed. sens:Control – sikre styringsløsninger fra SICK opfylder disse krav. Produktporteføljen omfatter sikker seriekobling, sikkerhedsstyringer og sikkerhedsrelæer. Produkterne overbeviser med den nemme idriftsættelse, den modulære opbygning og den optimale indbygning i automationsprocesserne - og sikrer optimal interaktion mellem menneske og maskine.

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace giver frihed og fleksibilitet til at implementere kundespecifikke krav ved hjælp af skræddersyede sensor-apps. Det muliggør helt nye og adaptive løsninger inden for den industrielle automation. Hardwaren udgøres af programmerbare enheder . Softwaretoolene SICK AppStudio og SICK AppManager er beregnet til udvikling og administration af sensor-appene. SICKs AppSpace Developers Club yder support og fremmer netværksdannelsen blandt udviklere.

Vis alt Skjul alt

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace giver frihed og fleksibilitet til at implementere kundespecifikke krav ved hjælp af skræddersyede sensor-apps. Det muliggør helt nye og adaptive løsninger inden for den industrielle automation. Hardwaren udgøres af programmerbare enheder . Softwaretoolene SICK AppStudio og SICK AppManager er beregnet til udvikling og administration af sensor-appene. SICKs AppSpace Developers Club yder support og fremmer netværksdannelsen blandt udviklere.

Vis alt Skjul alt

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® er varemærket for SICKs Digital Solutions og giver adgang til både Digital Services (SaaS) og softwaren. Med dine forretningskompetencer og vores industrielle og digitale viden. Sammen øger vi din effektivitet.

Kombinér de modulært opbyggede produkter til din helt egen kundespecifikke totalløsning (Digital Solution).

Vis alt Skjul alt

Sikkerhedsafbrydere

Der hvor der stilles krav om sikkerhed for menneske og maskine, er sikkerhedsafbrydere en absolut nødvendighed. De anvendes til at sikre bevægelige afskærmninger, positionsregistrering af farlige bevægelser og sikker stop-funktion. Porteføljen er opdelt i elektromekaniske og kontaktfrie sikkerhedsafbrydere, sikkerhedstilholdere og sikkerhedskommandoenheder.

I forbindelse med sikre styringsløsninger kan SICK tilbyde ideelle totalløsninger fra en og samme producent.

Vis alt Skjul alt

Sikkerhedssystemer og -løsninger

Udover pålidelige sikkerhedskomponenter tilbyder SICK også løsningsorienterede tjenesteydelser og installationsklare, certificerede sikkerhedssystemer til sikring af maskiner og anlæg. Ved gennemførelsen af deres projekter kan anlægsoperatørerne trygt stole på SICKs erfarne sikkerhedseksperter og modtager komplette, økonomiske sikkerhedsløsninger fra én og samme leverandør.

Smart Data Solutions

Fra Big Data til Smart Data: Med Smart Data Solutions tilbyder SICK databaserede løsninger til fremtidens industri. Løsningerne registrerer, analyserer og visualiserer data fra sensorer, maskiner og anlæg. På basis af disse data kan man præcist forudsige maskin- og anlægshændelser. Porteføljen af Smart Data Solutions omfatter software til registrering og visualisering af det installerede grundlag såvel som Condition Monitoring og Predictive Services.

Vis alt Skjul alt

Systemløsninger

Vi anvender teknologisk førende komponenter til implementering af vore systemløsninger til fabriks-, logistik- og procesautomation. Vores udbud af ydelser går fra idé og rådgivning over implementeringen til eftersalgsservice hos kunden.

Vore komponenters høje kvalitet og vore medarbejderes entusiasme og ekspertise sikrer det, som navnet SICK står for, nemlig førsteklasses løsninger til krævende opgaver.

Vis alt Skjul alt

Tilbehør

Fra elektrisk stik, via reflektorer til mekaniske beslag tilbyder SICK et omfattende katalog af tilbehør for at garantere en optimal løsning af applikationen. Det er perfekt afstemt til sensorerne, muliggør en økonomisk attraktiv integration i anlæggene og leveres hurtigt. SICK realiserer også på kort tid kundespecifikke udviklinger og tilpasninger.

Trafiksensorer

Større sikkerhed – færre køer. Det er de væsentligste krav, som udbyderne af transportydelser stiller. Her er intelligente trafiksensorer en forudsætning for moderne trafikstyringsteknik. SICK bidrager til løsningen af disse opgaver med højt udviklede måleenheder til synsvidde, nedsat sigtbarhed, vindhastighed og overhøjde.

Opad