Produktportefølje

Afstandsmålere

Målingen af afstande er en af de vigtigste opgaver inden for industriproduktionen. Der er imidlertid så mange forskellige anvendelsesområder, at en enkelt sensor ikke er nok til at løse alle opgaver. SICK har et omfattende sortiment af produkter til afstandsmåling, som dækker en mangfoldighed af måleopgaver. Optoelektronik og ultralydsteknik udgør funktionsgrundlaget for afstandsmåling.

Vis alt Skjul alt

Analyseløsninger

SICK analyseløsninger omfatter fremtidsorienterede koncepter til måleopgaver inden for emissions- og procesmåleteknikken. Typiske anvendelsesområder er emissions- og procesmålinger i kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, cementværker og den kemiske industri.

Vis alt Skjul alt

Array-sensorer

Array-sensorer arbejder efter det aftastende princip. De ser selv ganske små kanter ved hjælp af forskelle i gråværdierne i synsfeltet. Positionering af f.eks. en papirbane ved hjælp af banekanten eller en kontrastlinje er kun en af mange anvendelser. Ligeledes kan den detektere bredder, diametre og spalter. I reflektordrift registrerer array-sensorerne selv gennemsigtige materialer.

Automationslysgitre

Todimensionel overvågning eller tælling er kerneopgaver inden for automation. Automationslysgitrene fra SICK anvendes i utallige løsninger såsom registrering af objekter, personer og køretøjer samt tilstedeværelses- og overhøjde-/kontrol. Opgaverne er så alsidige, at der ikke findes noget lysgitter, der kan anvendes universelt til alle applikationer. SICK tilbyder med automationslysgitrene et omfattende udvalg af overvågningshøjder, husstørrelser, rækkevidder og opløsninger og forenkler dermed integrationen.

Condition-Monitoring-sensorer

Condition-Monitoring-sensorer fra SICK sikrer intelligent tilstandsovervågning. Du bestemmer de relevante fysiske parametre for processer og applikationer, der er kritiske i forhold til svigt. Sensordataene danner grundlaget for analyser, der gør det muligt at foretage tilstandsafhængig vedligeholdelse. Udover at reducere omfanget af ikke-planlagte stilstandstider kan man på den måde også forlænge komponenternes levetid og nedbringe omkostningerne.

Cylindersensorer

Innovative cylindersensorer fra SICK. Udstyrsegenskaber som den enkle håndtering, rådigheden over en analog udgang, optimale koblingsegenskaber, anvendelighed i fødevare- og drikkevareindustrien, understøttelse af den mest moderne IO-Link-teknologi eller universelle montagemuligheder takket være det omfattende udbud af adaptere gør det tydeligt: Cylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

Vis alt Skjul alt

Encoder

Bevægelse, position, vinkel - en encoder er det bedste valg, når der skal foretages præcise positionsmålinger inden for industriautomation. Det gælder også, når der skal måles omdrejninger og omdrejningstal, hastighed og acceleration. Højtopløselige optiske og særdeles pålidelige magnetencodere supplerer hinanden perfekt og muliggør nøjagtige målinger i forbindelse med de mest forskelligartede applikationer. Roterende encodere fås som inkrementelle encodere eller absolutencodere. Inden for den lineære måleteknik fås både wire encodere og lineære encodere med måleanordning.

Farvesensorer

Farvesensorer registrerer objekters farve. Samtidigt belyser sensorerne hele det synlige område med de objekter, der skal kontrolleres, beregner farvesammensætningen ud fra det reflekterede lys og sammenligner denne med tidligere lagrede referencefarveværdier.

Vis alt Skjul alt

Flowmåleteknik

Flowmåleteknik anvendes i stort set alle brancher. SICK tager denne alsidige udfordring op og tilbyder en portefølje af innovative sensorer. Uanset om det er som kalibreringspligtig tæller eller som måler til overvågning og styring – på basis af de mest moderne teknologier arbejder flowmåleteknik fra SICK altid pålideligt og sikkert – også under vanskelige proces- og omgivelsesbetingelser.

Fotoceller

Sensor Intelligence – ved brug af topmoderne SIRIC®- og LED-teknologier leverer disse sensorer størst mulig funktionssikkerhed, uanset evt. forstyrrelser. Yderligere sensoroplysninger kan anvendes til at forenkle moderne produktionsprocesser.

Det store sortiment af optiske sensorer sikrer effektivt og pålideligt mange applikationsløsninger inden for automationsteknik verden over.

Gaffelsensorer

Gaffelsensorer fra SICK kombinerer sender og modtager i ét hus og er derfor hurtige at justere. Takket være det præcise lysbundt og den store detektionsnøjagtighed registrerer sensorerne selv meget små forskelle i lysintensiteten. Det store udvalg af gaffelstørrelser, den enkle montage og den meget store ufølsomhed over for fremmedlys er kun nogle af gaffelsensorernes fordele.

Vis alt Skjul alt

Glanssensorer

Glanssensoren detekterer og skelner glansen på plane overflader. Og den giver det bedste regnskab med hensyn til ydelse, pålidelighed og udgiftsbesparelse. Glans på objektoverflader har hidtil været anset som en fejlfaktor og har jævnligt givet ingeniørerne sved på panden. Nu regnes skinnende egenskaber med som værende et sondringskriterium for processtyringen – uafhængigt af farve, gennemsigtighed eller mønster. Så ingeniørerne får nu snarere skinnende øjne end en blank pande. Glare er, udstyret med intelligent Delta-S-teknologi, endnu en milepæl i den kundeorienterede sensorudvikling. Og SICK befæster endnu en gang sin førende position på området optoelektroniske sensorer til detektering af de mest forskelligartede objekter.

Induktive sensorer

Millioner af induktive sensorer er i brug i næsten alle industrielle områder. De detekterer metalobjekter berøringsfrit og udmærker sig ved en lang levetid og en ekstrem robusthed. Med den mest moderne ASIC-teknologi tilbyder sensorerne fra SICK maksimal præcision og pålidelighed. Fra cylindriske eller kvadratiske sensorer med enkel, dobbelt eller tredobbelt detekteringsafstand til specielle sensorer til ATEX-klassificerede områder eller rå omgivelser – SICK tilbyder altid en løsning, der passer til dine krav. Dermed løser SICK branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Industriel Billedbehandling

Vision-løsninger er ideelle til automatiserede test- og måleopgaver. SICK's 2D- og 3D-vision-kameraer er velegnede til en bred vifte af applikationer, hvor der skal måles, lokaliseres, testes og identificeres. Vore vision-produkter er omhyggeligt udviklet til industrimiljøer og baseret på over 60 års erfaring med industrisensorer.

Vis alt Skjul alt

Integrationsprodukter

Integrationsprodukter fra SICK sikrer nem tilslutning og netværksdannelse (med kabel eller optisk) mellem forskellige sensorer på feltniveau såvel som transmission af sensordata til Cloud. I den sammenhæng stilles dataene til rådighed, direkte eller allerede forbehandlet, i henhold til Industri 4.0 for at kunne betjene overordnede processer som f.eks. forebyggende vedligeholdelse, track and trace eller kvalitetskontrol.

Intertisensorer

Data om objekters position er et absolut must ved automatiseringen af processer, især ved krævende og mobile applikationer. Til det formål tilbyder SICK en bred vifte af intertisensorer – både til nemme statiske og højdynamiske applikationer.

Kamerabaserede kodelæsere

Kamerabaserede kodelæsere kombinerer ydelse og fleksibilitet. I krævende anvendelser læser de en mangfoldighed af kodetyper såsom 1D-koder og 2D-koder, DPM-koder og miniaturekoder. Kameraerne identificerer også farvede og beskadigede koder – uanset markeringsmetode og overflade. Selv ved høje hastigheder og uanset hvordan koderne vender, sikrer de meget gode læsehastigheder.

Vis alt Skjul alt

Kapacitive sensorer og magnetsensorer

Afstandssensorer detekterer berøringsfrit alle mulige forskellige objekter og medier. Sensorerne fra SICK er perfekt afstemte til industrielle anvendelser og krav. Dette viser sig ved en lang levetid, ekstremt høj robusthed, maksimal præcision og pålidelighed. Som teknologier er kapacitive og magnetiske afstandssensorer til rådighed. SICK løser branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Vis alt Skjul alt

Kontaktfri bevægelsessensorer

Berøringsløse bevægelsessensorer registrerer bevægelser direkte på objektoverfladerne. Der er hverken brug for måleelement eller skala til registreringen. Derfor forbliver overflader rene og ubeskadigede og objekter slitagefri.

Bevægelsen kan ske i en vilkårlig retning; den kan være lineær eller roterende. Desuden sker registreringen uafhængigt af, om objektet eller sensoren bevæger sig.

Kontrastsensorer

Kontrastsensorer anvendes primært i emballerings-/trykkerimaskiner til detektering af mærker. Kontrastsensorerne KT fra SICK registrerer selv de mindste kontraster ved maksimale hastigheder, f.eks. trykmærker på folier eller emballager. De registrerer svage forskelle i gråværdier mellem mærke og baggrund på matte, skinnende eller gennemsigtige overflader. Til forskellige krav er der et stort antal sensortyper med forskellige metoder til kontrastopløsning og forskellige teach-in-varianter til rådighed.

LiDAR-sensorer

SICK tilbyder et utal af sensorer, der registrerer, lokaliserer og sporer objekter ved hjælp af time-of-flight-lysmåling. 2D- og 3D-LiDAR-sensorer fra SICK anvendes til forskellige applikationer inde og ude – også under ekstreme vejrforhold. De bruges til automatisk køretøjsnavigation, præcis stedbestemmelse og pålidelig kollisionsafværgelse, bl.a. i havne, logistikterminaler og fabrikker. Som præcisionslaserscannere automatiserer de processer såsom plukning, palletering og afpalletering og hjælper med at navigere gaffeltrucks, kraner og tunge landbrugs- og skovbrugsmaskiner samt minedriftskøretøjer. Desuden anvendes de til sikkerhedsapplikationer i bygninger og lufthavne for at registrere uautoriseret adgang eller tælle personer, der betræder eller forlader området. Takket være LiDAR-sensorer fra SICK kan maskiner og køretøjer opdage forhindringer og reagere derefter.

Lineære encodere

Lineære encodere registrerer berøringsløst lineære bevægelser som en absolut positionsværdi. En referencekørsel ikke nødvendig for de slitage- og vedligeholdelsesfrie encodere. Forskellige byggeformer med høje opløsninger og pålidelig konstruktion muliggør anvendelse i mange forskellige applikationer og brancher.

Vis alt Skjul alt

Lokaliserings- og positioneringsløsninger

Logistikprocesserne i lager- og produktionsområder skal være effektive. Ved at registrere skinnekøretøjers og frie applikationers position og hastighed kan sporbarheden af objekter, lokalisering af mobile platforme og flåden af førerløse transportsystemer resultere i en markant stigning af effektiviteten. SICK tilbyder mange lokaliserings- og positioneringsløsninger til den slags opgaver.

Vis alt Skjul alt

Luminescenssensorer

Luminescenssensorer detekterer synlige og usynlige markeringer, der lyser under UV-lys. Fluorescerende materialer og markeringer detekteres pålideligt på et vilkårligt baggrundsmateriale uafhængigt af mønster, farver eller overfladebeskaffenhed. Luminescenssensorer udsender UV-lys med en bølgelængde på ca. 375 nm. Fluorescerende stoffer transformerer UV-lyset til langbølget synligt lys. Det således reflekterede lys modtages og analyseres af luminescenssensoren.

Lysleder-sensorer og lysledere

Når montagepladsen er begrænset, eller meget små objekter skal detekteres, er lysleder-sensorer den ideelle løsning til registrering af objekter. Stilles der derudover større krav, f.eks. til rækkevidde, temperaturbestandighed, materialebestandighed eller en fleksibel montage, er det den intelligente kombination af sensor og lysleder, der skaber den perfekte løsning. Et bredt udbud af lysledere med applikationstilpassede optiske hoveder kan dække alle tænkelige behov.

Mobile håndholdte scannere

De mobile håndholdte scannere fra SICK byder på hurtig og fleksibel dataregistrering uden tidskrævende aflæsning eller manuel registrering. Ved at bruge mobile håndholdte scannere som stand-alone-løsning eller indbygget i de velfungerende identifikationsløsninger sker registreringen på sekunder, og læsefejl er stort set udelukkede. Medarbejderne aflastes, processerne bliver hurtigere, og fejlkilder elimineres.

Motor-feedbacksystemer

Tidligere skulle man bruge tre sensorer til kommutering og positions- og omdrejningstalmåling; i dag har SICK motor-feedbacksystemer samlet disse funktioner i én enhed. Et fælles mekanisk interface giver stor fleksibilitet. De sætter også standarderne for elektriske interfaces som HIPERFACE® og HIPERFACE DSL® og opfylder vigtige krav som temperaturbestandighed, høj opløsning og multiturn-konstruktion. Som følge af SIL2-certificeringen er det muligt at opfylde Maskindirektivet iht. EN ISO 13849.

Niveaumålere

Hos SICK finder du en bred vifte af løsninger til processtyring, opbevaring og sikring, uanset om det drejer sig om niveaumåling, grænseværdimåling eller begge dele samtidigt. Alt efter montagesituation, mediernes egenskaber og omgivelsesbetingelserne kan SICK levere optimale sensorer, som udelukkende har til formål at sikre effektive processer. I den forbindelse udfolder SICK hele sin viden som udbyder af et af de mest omfattende teknologiporteføljer.

Radarsensorer

Hvilke fordele har radaren i forhold til andre sensorteknologier? Det afgørende punkt er robustheden: Radarsensorer er i stand til at detektere ethvert objekt i detektionsområdet under selv ekstreme omgivelsesbetingelser og analysere og vise objektets hastighed. Derfor finder man især SICKs radarsensorer i havne og mineindustrien, hvor de er med til at forhindre kollisioner, fordi de også detekterer objekter i dårligt vejr og når der er meget snavs. De anvendes til kollisionsafværgelse og afstandsmåling i store og mobile systemer såsom portalkraner og læssebroer i havne samt i udliggere fra dumpere og gravemaskiner i åbne brud.

RFID

RFID-teknologien muliggør pålidelig, radiobaseret identifikation uden visuel kontakt. Selv ved barske omgivelsesbetingelser er det muligt samtidigt at læse og beskrive dusinvis af transpondere – med UHF-enheder over en afstand på op til 10 m. Det gør RFID-skrive-/læseenhederne til den perfekte løsning overalt, hvor procesrelevante data skal indsamles komplet og bekvemt.

Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control er ensbetydende med sikker overvågning af maskiners bevægelser. Mange certificerede drevkoncepter optimerer samarbejdet mellem menneske og maskine. Hos mobile og stationære maskiner overvåges retningen, hastigheden og positionen på sikker vis. Dermed sikrer du, at processerne ikke afbrydes, og reducerer maskinernes stilstandstider.

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace giver frihed og fleksibilitet til at implementere kundespecifikke krav ved hjælp af skræddersyede sensor-apps. Det muliggør helt nye og adaptive løsninger inden for den industrielle automation. Hardwaren udgøres af programmerbare enheder . Softwaretoolene SICK AppStudio og SICK AppManager er beregnet til udvikling og administration af sensor-appene. SICKs AppSpace Developers Club yder support og fremmer netværksdannelsen blandt udviklere.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® er varemærket for SICKs Digital Solutions og giver adgang til både Digital Services (SaaS) og softwaren. Med dine forretningskompetencer og vores industrielle og digitale viden. Sammen øger vi din effektivitet.

Kombinér de modulært opbyggede produkter til din helt egen kundespecifikke totalløsning (Digital Solution).

Sikker seriekobling

Med den sikre sensorkaskade kan man forbinde op til 32 sikkerhedssensorer op til performance level e. Uafhængigt af producent kan der sammenkobles en blanding af sikkerhedsafbrydere og sikkerhedssensorer med forskellige OSSD-udgange. For hver sensor og afbryder foreligger der desuden detaljerede diagnoseinformationer.

Sikkerhedsafbrydere

Der hvor der stilles krav om sikkerhed for menneske og maskine, er sikkerhedsafbrydere en absolut nødvendighed. De anvendes til at sikre bevægelige afskærmninger, positionsregistrering af farlige bevægelser og sikker stop-funktion. Porteføljen er opdelt i elektromekaniske og kontaktfrie sikkerhedsafbrydere, sikkerhedstilholdere og sikkerhedskommandoenheder.

I forbindelse med sikre styringsløsninger kan SICK tilbyde ideelle totalløsninger fra en og samme producent.

Sikkerhedslaserscanner

SICKs sikkerhedslaserscannere kombinerer viden og erfaring med maksimal performance. Den omfattende portefølje indeholder en økonomisk pakke til alle krav, uanset om der er tale om mobile eller stationære løsninger, områdesikring eller adgangsovervågning, indendørs eller udendørs. De kompakte enheder scanner deres omgivelser og måler afstande efter time-of-flight-måleprincippet. Det indbyggede roterende spejl genererer en todimensional overvågning af frit definerbare beskyttelsesområder.

Sikkerhedslysbomme

Sikkerhedslysbomme overvåger pålideligt adgange over store afstande. Deres standardiserede og kompakte hus sikrer hurtig idriftsættelse. Desuden er diagnosen nem. Den sikre sondring mellem menneske og materiale understøtter materialeflowet, hvilket igen sørger for færre stilstandstider og problemfri processer – også under barske omgivelsesbetingelser.

Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre anvendes overalt, hvor farlige steder og farlige områder skal sikres pålideligt og økonomisk. Afhængigt af varianten er der indbygget forskellige maskinfunktioner, eller der kan vælges via sikre styringsløsninger. Spektret omfatter små og kompakte byggeformer eller ekstremt robuste og modstandsdygtige varianter til særlige omgivelsesbetingelser.

Sikkerhedsrelæer

Med sikkerhedsrelæerne og SICKs omfattende portefølje af sikkerhedssensorer kan du implementere sikkerhedsfunktioner op til PL e. Spar udgifter og tid gennem nem indbygning i styretavlen, nem parametrering og korte reaktionstider. Find det sikkerhedsrelæ, der passer til dine applikationer.

Sikkerhedsstyringer

Sikkerhedsstyringer fra SICK sørger for sikker produktivitet i forbindelse med stationære og mobile maskiner. Udover den modulopbyggede hardware er kabelføringen og idriftsættelsen af sikkerhedsstyringerne nem. Den hurtige projektering udføres med intuitiv konfigurationssoftware. Takket være den kompakte byggeform og de mange funktioner kan enhederne bruges i mange applikationer – både i de nemme og i de komplekse.

Sikkerhedssystemer

Sikkerhedssystemer fra SICK forbinder personsikkerhed og produktivitet. De består af soft- og hardware, der er specifikt tilpasset forskellige applikationer, og kan nemt indbygges i anlæg med den pågældende dokumentation. Sikkerhedssystemer kan f.eks. dimensioneres til løsningen af følgende applikationer: Robotter, automatiske materialeflows, AGV’er og AMR’er.

Sikre afstandsmålere

Sikker måling af afstande er afgørende i den industrielle produktion – for at beskytte personer og anlægsaktiver. De sikre afstandsmålere fra SICK sørger for høj produktivitet. Det sikrer den store rækkevidde, den fremtidsorienterede teknik og de kompakte huse, der kun behøver lidt plads, for.

Sikre flerstrålescannere

Sikre flerstrålescannere fra SICK kombinerer sikkerhedslysgitterets og sikkerhedslaserscannerens fordele. Takket være den sikre Solid-State-teknologi, som LiDAR-sensorerne er baseret på, er sender-/modtagerenhederne indbygget kompakt i enheden på lidt plads og uden bevægelige dele. Resultatet: En helt ny grad af innovation.

Sikre kamerasystemer

Sikre kamerasystemer er berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger, der er baseret på billedbehandlingsprincippet.

3D-time-of-flight-kameraet safeVisionary2 byder på sikker tredimensional registrering af omgivelserne og præcise måledata. Dermed åbner kameraet op for nye muligheder, som du kan bruge til at øge din sikkerhedsapplikations effektivitet yderligere.

V200 og V300 er enkle og pladsbesparende alternativer til sikring af farlige steder med sikkerhedslysgitre.

Sikre radarsensorer

Sikre radarsensorer fra SICK betyder pålidelig person- og objektdetektion ved maskiner med stor driftssikkerhed – også under barske produktionsforhold. Uanset om der er gnister, træspåner, støv, varme, kulde eller andre forstyrrende faktorer, så sikrer SICKs pålidelige radarteknologi stor maskin- og anlægsproduktivitet.

Stationære stregkodelæsere

Stationære stregkodelæsere er det foretrukne valg, når 1D-koder skal identificeres ved store hastigheder, varierende afstande og vanskelige lys- eller omgivelsesbetingelser. Laserteknologien læser også kontrastsvage og snavsede koder billigt og pålideligt. En kompakt scanner til mange applikationer, der ydermere er let og fleksibel at integrere.

Støvmålere

SICK sætter nye standarder inden for støvmåleteknikken: Pålidelige måleenheder, der er nemme at vedligeholde, til registrering og overvågning af støvkoncentrationen. Alle støvmålere er nemme at integrere i eksisterende applikationer - med nem installation og idriftsættelse samt bekvem betjening.

Vis alt Skjul alt

Systemløsninger

Vi anvender teknologisk førende komponenter til implementering af vore systemløsninger til fabriks-, logistik- og procesautomation. Vores udbud af ydelser går fra idé og rådgivning over implementeringen til eftersalgsservice hos kunden.

Vore komponenters høje kvalitet og vore medarbejderes entusiasme og ekspertise sikrer det, som navnet SICK står for, nemlig førsteklasses løsninger til krævende opgaver.

Temperatursensorer

SICKs produktportefølje af iskrunings- og påsætningstermometre samt temperaturafbrydere byder på førsteklasses løsninger til kontaktmåling af temperaturen i væsker og gasser. Takket være de mangfoldige montagelængder og de variable mekaniske konfigurationsmuligheder kan enhederne tilpasses optimalt til individuelle krav.

Vis alt Skjul alt

Tilbehør

Fra elektrisk stik, via reflektorer til mekaniske beslag tilbyder SICK et omfattende katalog af tilbehør for at garantere en optimal løsning af applikationen. Det er perfekt afstemt til sensorerne, muliggør en økonomisk attraktiv integration i anlæggene og leveres hurtigt. SICK realiserer også på kort tid kundespecifikke udviklinger og tilpasninger.

Trafiksensorer

Større sikkerhed – færre køer. Det er de væsentligste krav, som udbyderne af transportydelser stiller. Her er intelligente trafiksensorer en forudsætning for moderne trafikstyringsteknik. SICK bidrager til løsningen af disse opgaver med højt udviklede måleenheder til synsvidde, nedsat sigtbarhed, vindhastighed og overhøjde.

Vis alt Skjul alt

Væskesensorer

Optimal overvågning af de relevante procesparametre er en vigtigt forudsætning for øget effektivitet og ressourcebesparelser. SICK tilbyder en bred vifte af løsninger til processtyring, opbevaring og niveauovervågning af væsker, gasser og bulkmateriale, uanset om der er tale om tryk, temperatur, niveau eller flow. I den sammenhæng lægger SICK vægt på pålidelige sensorer, som universelt kan registrere de pågældende målestørrelser uafhængigt af omgivelsesbetingelserne.