Produktportefølje

Afstandsmålere

Målingen af afstande er en af de vigtigste opgaver inden for industriproduktionen. Der er imidlertid så mange forskellige anvendelsesområder, at en enkelt sensor ikke er nok til at løse alle opgaver. SICK har et omfattende sortiment af produkter til afstandsmåling, som dækker en mangfoldighed af måleopgaver. Optoelektronik og ultralydsteknik udgør funktionsgrundlaget for afstandsmåling.

Vis alt Skjul alt

Analyseløsninger

SICK analyseløsninger omfatter fremtidsorienterede koncepter til måleopgaver inden for emissions- og procesmåleteknikken. Typiske anvendelsesområder er emissions- og procesmålinger i kraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, cementværker og den kemiske industri.

Vis alt Skjul alt

Array-sensorer

Array-sensorer arbejder efter det aftastende princip. De ser selv ganske små kanter ved hjælp af forskelle i gråværdierne i synsfeltet. Positionering af f.eks. en papirbane ved hjælp af banekanten eller en kontrastlinje er kun en af mange anvendelser. Ligeledes kan den detektere bredder, diametre og spalter. I reflektordrift registrerer array-sensorerne selv gennemsigtige materialer.

Automationslysgitre

Todimensionel overvågning eller tælling er kerneopgaver inden for automation. Automationslysgitrene fra SICK anvendes i utallige løsninger såsom registrering af objekter, personer og køretøjer samt tilstedeværelses- og overhøjde-/kontrol. Opgaverne er så alsidige, at der ikke findes noget lysgitter, der kan anvendes universelt til alle applikationer. SICK tilbyder med automationslysgitrene et omfattende udvalg af overvågningshøjder, husstørrelser, rækkevidder og opløsninger og forenkler dermed integrationen.

Vis alt Skjul alt

Encoder

Bevægelse, position, vinkel - en encoder er det bedste valg, når der skal foretages præcise positionsmålinger inden for industriautomation. Det gælder også, når der skal måles omdrejninger og omdrejningstal, hastighed og acceleration. Højtopløselige optiske og særdeles pålidelige magnetencodere supplerer hinanden perfekt og muliggør nøjagtige målinger i forbindelse med de mest forskelligartede applikationer. Roterende encodere fås som inkrementelle encodere eller absolutencodere. Inden for den lineære måleteknik fås både wire encodere og lineære encodere med måleanordning.

Vis alt Skjul alt

Farvesensorer

Farvesensorer registrerer en overflades farve. Sensorerne sender lys (rødt, grønt, blåt) mod objekterne, der skal kontrolleres, beregner farvesammensætningen ud fra det reflekterede lys og sammenligner denne med tidligere lagrede referencefarveværdier. Hvis farveværdierne ligger inden for det indstillede tolerancebånd, aktiveres en transistor udgang.

Vis alt Skjul alt

Flowmåleteknik

Flowmåleteknik anvendes i stort set alle brancher. SICK tager denne alsidige udfordring op og tilbyder en portefølje af innovative sensorer. Uanset om det er som kalibreringspligtig tæller eller som måler til overvågning og styring – på basis af de mest moderne teknologier arbejder flowmåleteknik fra SICK altid pålideligt og sikkert – også under vanskelige proces- og omgivelsesbetingelser.

Fotoceller

Sensor Intelligence – ved brug af topmoderne SIRIC®- og LED-teknologier leverer disse sensorer størst mulig funktionssikkerhed, uanset evt. forstyrrelser. Yderligere sensoroplysninger kan anvendes til at forenkle moderne produktionsprocesser.

Det store sortiment af optiske sensorer sikrer effektivt og pålideligt mange applikationsløsninger inden for automationsteknik verden over.

Vis alt Skjul alt

Gaffelsensorer

Gaffelsensorer fra SICK kombinerer sender og modtager i ét hus og er derfor hurtige at justere. Takket være det præcise lysbundt og den store detektionsnøjagtighed registrerer sensorerne selv meget små forskelle i lysintensiteten. Det store udvalg af gaffelstørrelser, den enkle montage og den meget store ufølsomhed over for fremmedlys er kun nogle af gaffelsensorernes fordele.

Vis alt Skjul alt

Glanssensorer

Glanssensoren detekterer og skelner glansen på plane overflader. Og den giver det bedste regnskab med hensyn til ydelse, pålidelighed og udgiftsbesparelse. Glans på objektoverflader har hidtil været anset som en fejlfaktor og har jævnligt givet ingeniørerne sved på panden. Nu regnes skinnende egenskaber med som værende et sondringskriterium for processtyringen – uafhængigt af farve, gennemsigtighed eller mønster. Så ingeniørerne får nu snarere skinnende øjne end en blank pande. Glare er, udstyret med intelligent Delta-S-teknologi, endnu en milepæl i den kundeorienterede sensorudvikling. Og SICK befæster endnu en gang sin førende position på området optoelektroniske sensorer til detektering af de mest forskelligartede objekter.

Identifikationsløsninger

Grundlaget for at kunne spore produkter tilbage og beskytte imod produktpirateri er en pålidelig automatisk identifikation. SICK tilbyder industrielle læseenheder til de tre mest gængse identifikationsteknologier: laserscannere til 1D-koder, kamerabaserede kodelæsere til 1D- og 2D-koder og RFID-læseenheder. Indbyggede interfaces tillader integration i alle relevante industrinetværk, og intelligente komfortfunktioner letter idriftsættelse og betjening.

Induktive sensorer

Millioner af induktive sensorer er i brug i næsten alle industrielle områder. De detekterer metalobjekter berøringsfrit og udmærker sig ved en lang levetid og en ekstrem robusthed. Med den mest moderne ASIC-teknologi tilbyder sensorerne fra SICK maksimal præcision og pålidelighed. Fra cylindriske eller kvadratiske sensorer med enkel, dobbelt eller tredobbelt detekteringsafstand til specielle sensorer til ATEX-klassificerede områder eller rå omgivelser – SICK tilbyder altid en løsning, der passer til dine krav. Dermed løser SICK branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Industriel Billedbehandling

Vision-løsninger er ideelle til automatiserede test- og måleopgaver. SICK's 2D- og 3D-vision-kameraer er velegnede til en bred vifte af applikationer, hvor der skal måles, lokaliseres, testes og identificeres. Vore vision-produkter er omhyggeligt udviklet til industrimiljøer og baseret på over 60 års erfaring med industrisensorer.

Vis alt Skjul alt

Integrationsprodukter

Integrationsprodukter fra SICK sikrer nem tilslutning og netværksdannelse (med kabel eller optisk) mellem forskellige sensorer på feltniveau såvel som transmission af sensordata til Cloud. I den sammenhæng stilles dataene til rådighed, direkte eller allerede forbehandlet, i henhold til Industri 4.0 for at kunne betjene overordnede processer som f.eks. forebyggende vedligeholdelse, track and trace eller kvalitetskontrol.

Intertisensorer

Data om objekters position er et absolut must ved automatiseringen af processer, især ved krævende og mobile applikationer. Til det formål tilbyder SICK en bred vifte af intertisensorer – både til nemme statiske og højdynamiske applikationer.

Vis alt Skjul alt

Kapacitive sensorer og magnetsensorer

Afstandssensorer detekterer berøringsfrit alle mulige forskellige objekter og medier. Sensorerne fra SICK er perfekt afstemte til industrielle anvendelser og krav. Dette viser sig ved en lang levetid, ekstremt høj robusthed, maksimal præcision og pålidelighed. Som teknologier er kapacitive og magnetiske afstandssensorer til rådighed. SICK løser branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Vis alt Skjul alt

Kontaktfri bevægelsessensorer

Berøringsløse bevægelsessensorer registrerer bevægelser direkte på objektoverfladerne. Der er hverken brug for måleelement eller skala til registreringen. Derfor forbliver overflader rene og ubeskadigede og objekter slitagefri.

Bevægelsen kan ske i en vilkårlig retning; den kan være lineær eller roterende. Desuden sker registreringen uafhængigt af, om objektet eller sensoren bevæger sig.

Vis alt Skjul alt

Kontrastsensorer

Kontrastsensorer anvendes primært i emballerings-/trykkerimaskiner til detektering af mærker. Kontrastsensorerne KT fra SICK registrerer selv de mindste kontraster ved maksimale hastigheder, f.eks. trykmærker på folier eller emballager. De registrerer svage forskelle i gråværdier mellem mærke og baggrund på matte, skinnende eller gennemsigtige overflader. Til forskellige krav er der et stort antal sensortyper med forskellige metoder til kontrastopløsning og forskellige teach-in-varianter til rådighed.

Vis alt Skjul alt

Luminescenssensorer

Luminescenssensorer detekterer synlige og usynlige markeringer, der lyser under UV-lys. Fluorescerende materialer og markeringer detekteres pålideligt på et vilkårligt baggrundsmateriale uafhængigt af mønster, farver eller overfladebeskaffenhed. Luminescenssensorer udsender UV-lys med en bølgelængde på ca. 375 nm. Fluorescerende stoffer transformerer UV-lyset til langbølget synligt lys. Det således reflekterede lys modtages og analyseres af luminescenssensoren.

Lysleder-sensorer og lysledere

Når montagepladsen er begrænset, eller meget små objekter skal detekteres, er lysleder-sensorer den ideelle løsning til registrering af objekter. Stilles der derudover større krav, f.eks. til rækkevidde, temperaturbestandighed, materialebestandighed eller en fleksibel montage, er det den intelligente kombination af sensor og lysleder, der skaber den perfekte løsning. Et bredt udbud af lysledere med applikationstilpassede optiske hoveder kan dække alle tænkelige behov.

Magnetcylindersensorer

Innovative cylindersensorer fra SICK. Egenskaber som den enkle håndtering, rådigheden over en analog udgang, optimale koblingsegenskaber, anvendelighed i fødevare- og drikkevareindustrien, understøttelse af den mest moderne IO-Link-teknologi eller universelle montagemuligheder takket være det omfattende udbud af adaptere gør det tydeligt: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

Vis alt Skjul alt

Motor-feedbacksystemer

Tidligere skulle man bruge tre sensorer til kommutering og positions- og omdrejningstalmåling; i dag har SICK motor-feedbacksystemer samlet disse funktioner i én enhed. Et fælles mekanisk interface giver stor fleksibilitet. De sætter også standarderne for elektriske interfaces som HIPERFACE® og HIPERFACE DSL® og opfylder vigtige krav som temperaturbestandighed, høj opløsning og multiturn-konstruktion. Som følge af SIL2-certificeringen er det muligt at opfylde Maskindirektivet iht. EN ISO 13849.

Vis alt Skjul alt

Måle- og detekteringsløsninger

Lasermåleteknikken LiDAR (Light Detection and Raging) omfatter løsninger til en bred vifte af applikationer. De registrerede to- eller flerdimensionale konturdata kan behandles både eksternt og internt. Teknikken egner sig perfekt til både indendørs og udendørs applikationer, herunder kollisionsafværgelse i havneområder, klassifikation i trafikken, detektion inden for bygningsautomation og positionsbestemmelse i forbindelse med navigation.

Vis alt Skjul alt

Optoelektroniske beskyttelsesanordninger

Optoelektroniske beskyttelsesanordninger er det bedste valg, hvis du vil opnå maksimal produktivitet med dine maskiner og anlæg. I modsætning til hegn og døre hindrer de hverken håndteringen eller materialetransporten og giver et bedre overblik over maskinområdet. Den omfattende portefølje dækker kravene til sikring af farlige steder, adgange farlige områder i stor udstrækning. Ved hjælp af det SICK-specifikke interface kan der vises komplette systemer, der er tilpasset til hinanden.

Vis alt Skjul alt

Pattern-sensorer

Pattern-sensoren er en aftastende optoelektronisk sensor. Markante billedmønstre fungerer som reference for efterfølgende præcis genkendelse og positionering af objekter. Ved hjælp af en intelligent algoritme til signalbearbejdning genereres et stabilt koblingssignal ved høj hastighed og uafhængigt af referencemærker. Typiske anvendelsesområder findes inden for emballageindustrien.

Vis alt Skjul alt

sens:Control – sikre styringsløsninger

Det intelligente maskindesign har fokus på øget produktivitet, men sørger også for maksimal kvalitet og sikkerhed. sens:Control – sikre styringsløsninger fra SICK opfylder disse krav. Produktporteføljen omfatter sikker seriekobling, sikkerhedsstyringer og sikkerhedsrelæer. Produkterne overbeviser med den nemme idriftsættelse, den modulære opbygning og den optimale indbygning i automationsprocesserne - og sikrer optimal interaktion mellem menneske og maskine.

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace giver frihed og fleksibilitet til at implementere kundespecifikke krav ved hjælp af skræddersyede sensor-apps. Det muliggør helt nye og adaptive løsninger inden for den industrielle automation. Hardwaren udgøres af programmerbare enheder . Softwaretoolene SICK AppStudio og SICK AppManager er beregnet til udvikling og administration af sensor-appene. SICKs AppSpace Developers Club yder support og fremmer netværksdannelsen blandt udviklere.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® er varemærket for SICKs Digital Solutions og giver adgang til både Digital Services (SaaS) og softwaren. Med dine forretningskompetencer og vores industrielle og digitale viden. Sammen øger vi din effektivitet.

Kombinér de modulært opbyggede produkter til din helt egen kundespecifikke totalløsning (Digital Solution).

Sikkerhedsafbrydere

Der hvor der stilles krav om sikkerhed for menneske og maskine, er sikkerhedsafbrydere en absolut nødvendighed. De anvendes til at sikre bevægelige afskærmninger, positionsregistrering af farlige bevægelser og sikker stop-funktion. Porteføljen er opdelt i elektromekaniske og kontaktfrie sikkerhedsafbrydere, sikkerhedstilholdere og sikkerhedskommandoenheder.

I forbindelse med sikre styringsløsninger kan SICK tilbyde ideelle totalløsninger fra en og samme producent.

Vis alt Skjul alt

Sikkerhedssystemer og -løsninger

Udover pålidelige sikkerhedskomponenter tilbyder SICK også løsningsorienterede tjenesteydelser og installationsklare, certificerede sikkerhedssystemer til sikring af maskiner og anlæg. Ved gennemførelsen af deres projekter kan anlægsoperatørerne trygt stole på SICKs erfarne sikkerhedseksperter og modtager komplette, økonomiske sikkerhedsløsninger fra én og samme leverandør.

Støvmålere

SICK sætter nye standarder inden for støvmåleteknikken: Pålidelige måleenheder, der er nemme at vedligeholde, til registrering og overvågning af støvkoncentrationen. Alle støvmålere er nemme at integrere i eksisterende applikationer - med nem installation og idriftsættelse samt bekvem betjening.

Vis alt Skjul alt

Systemløsninger

Vi anvender teknologisk førende komponenter til implementering af vore systemløsninger til fabriks-, logistik- og procesautomation. Vores udbud af ydelser går fra idé og rådgivning over implementeringen til eftersalgsservice hos kunden.

Vore komponenters høje kvalitet og vore medarbejderes entusiasme og ekspertise sikrer det, som navnet SICK står for, nemlig førsteklasses løsninger til krævende opgaver.

Vis alt Skjul alt

Tilbehør

Fra elektrisk stik, via reflektorer til mekaniske beslag tilbyder SICK et omfattende katalog af tilbehør for at garantere en optimal løsning af applikationen. Det er perfekt afstemt til sensorerne, muliggør en økonomisk attraktiv integration i anlæggene og leveres hurtigt. SICK realiserer også på kort tid kundespecifikke udviklinger og tilpasninger.

Trafiksensorer

Større sikkerhed – færre køer. Det er de væsentligste krav, som udbyderne af transportydelser stiller. Her er intelligente trafiksensorer en forudsætning for moderne trafikstyringsteknik. SICK bidrager til løsningen af disse opgaver med højt udviklede måleenheder til synsvidde, nedsat sigtbarhed, vindhastighed og overhøjde.