Integreret måling af tryk og flow i vedligeholdelsesenheden

Korrekt trykluftbehandling er en forudsætning for pneumatiske komponenters og styringers funktionssikkerhed og levetid. Ved hjælp af tryksensoren PAC50 og flowmåleren FTMg, som er integreret i vedligeholdelsesenheden, kan man udover arbejdstrykket også bestemme forbrug og opdage lækager.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Synligt bedre overvågning af tryk
  • Et stort display viser systemtryk, koblingstilstande og koblingspunkt
  • Tre store taster, intuitiv menunavigation
  • Måleområder til relativt tryk (vakuum og overtryk)
  • To indbyrdes uafhængige transistorudgange, valgfri analog udgang
  • Installation på hatteskinne, væg eller eltavle
  • Variant til lækageovervågning
  • IO-Link
  Flowmåler med energimålingsfunktion
  • Måler trykluft og ikke-korrosive gasarter såsom argon, helium, kuldioxid og kvælstof
  • Visualisering af trykluftforbruget via Monitoring App FTMg fra SICK
  • Måling af gasflow og -temperatur, procestryk og energiforbrug med en enkelt sensor
  • Lavt tryktab
  • Stor måledynamik til overvågning af cylindre og lækager