Værktøjsmaskiner

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Mere

Smart Factory

Intelligente sensorer i den netværksbaserede fabrik

mere

Nøglefærdige Safety Solutions

Gå i retning af større produktivitet og sikkerhed

Sikre og intelligente totalløsninger, skræddersyet til din udfordring – vi tilbyder hele paletten. Øg din produktivitet gennem maskinsikkerhed: Vi påtager os hele projektet fra individuel rådgivning over planlægning og udførelse til godkendelse.

mere

Samarbejde i øjenhøjde

Sensorløsninger til robotteknologien

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist – forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.

Mere

Smart Fluid Power

SICK-sensorer til hydrauliske og pneumatiske systemer gør en forskel

Mere
Værktøjsmaskiner
Produktionslogistikken bliver smart
Smart Factory
Nøglefærdige Safety Solutions
Samarbejde i øjenhøjde
Smart Fluid Power

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

SICK har i årtier præget værktøjsmaskineindustrien med sine innovative og intelligente sensorer. I forbindelse med enkeltmaskiner eller automatiserede produktionsceller bidrager SICKs “Sensor Intelligence” til at gøre maskiner og anlæg sikrere, hurtigere og mere fleksibelt anvendelige til forskellige produktionskrav. Total maskinsikkerhed med et ensartet koncept baseret på sikre sensorer og sikre styringer i henhold til gældende standarder. Smart automatisering af fremstillingsprocesser med forskellige applikationskrav gennem optimalt udvalgte sensorer. Procesintegreret kontrol af produktionens kvalitet. Takket være deres omfattende viden om brancher og sensorer leverer SICK derfor overbevisende løsninger.

Trends & nyheder

deTec HG

I værktøjsmaskineindustrien stilles der i forbindelse med spåntagning store krav til de anvendte komponenters bestandighed over for kemikalier som køle-, smøre-og rengøringsmidler. Derfor har SICKs sikkerhedslysgitre deTec HG en frontrude af hærdet glas. Det sikrer maksimal pålidelighed og lang levetid, også under ekstreme betingelser, og er derfor endnu mere økonomisk.

> Læs mere

Smart Sensors – leverandører af informationer til Industri 4.0

Smart Sensors genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser. Dermed muliggør de store effektivitetsstigninger, større fleksibilitet og større sikkerhed i planlægningen af forebyggende vedligeholdelse. Afhængigt af behovet omfatter Smart Sensors op til fire dimensioner af smart sensorteknik.

> Læs mere

udfordringer

Fleksibel automation

Tendensen til små batchstørrelser og overholdelse af individuelle kundeønsker kræver i stigende grad en meget fleksibel og samtidigt en effektiv, automatisk produktion. En mangfoldighed af sensorer og løsninger med forskellige byggeformer, funktioner og funktionsmåder fra SICK bidrager afgørende til, at dette krav kan overholdes.

Sikkerhed

Interaktionen mellem menneske og maskine samt de til dels barske omgivelsesbetingelser udgør særlige udfordringer for sikkerhedsteknikken i værktøjsmaskineindustrien. Til det formål har SICK den mest omfattende portefølje af Safety Solutions, der i stor udstrækning kan indbygges i styringen. Desuden ledsages den af et omfattende udbud af serviceydelser, heriblandt rådgivning, idriftsættelse, træning og uddannelse.

Kvalitetskontrol

SICK har en passende løsning til alle applikationer inden for kvalitetskontrollen: Refleksionsfotoceller til tilstedeværelseskontrol af materialer i produktionen, afstandsmålere til præcis måling af elementer, Machine Vision til kontrol/overvågning af produktionsegenskaber og 3D-Machine Vision-systemer til high-end-kontrol. På den måde sikres det krævede høje kvalitetsniveau.

Track and trace

Elementafhængige produktionsdata til den automatiske produktionsproces medleveres kodet i et dokument, og ved at scanne dem, kan de pågældende maskinprogrammer automatisk omstilles. Reservedelsleverandøren, bl.a. i automobilindustrien, skal entydigt kunne spore de producerede elementer. Til disse formål tilbyder SICK de passende løsninger: Stationære stregkodelæsesystemer, mobile stregkodelæsere og RFID-løsninger.

Downloads