Trykovervågning ved hydraulisk indstilling af vingerne

Overvågning af trykket i et vindenergianlægs hydrauliske system er nødvendig for at undgå skader i forbindelse med den hydrauliske indstilling af vingerne og dermed forebygge svigt. PBS Plus -trykafbryderen måler løbende trykket. På grund af sin fuldsvejste og meget modstandsdygtige rustfri stålmembran er den meget velegnet til brug i vindindustrien.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Multifunktionel IO-Link-sensor til trykmåling, -styring og -overvågning
  • Omkobbelbare transistorudgange (PNP/NPN) og analog udgang (strøm/spænding)
  • Skalerbar analog udgang (5:1-Turndown)
  • Stor målenøjagtighed: ± 0,5 %
  • IO-Link til at transmittere procesdata som måleværdier i bar til styringen
  • Huset kan drejes to steder (procestilslutning/display), og displayet kan drejes 180°
  • Gængse procestilslutninger, også med membran i plan med fronten