Vindkraft

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Smart Fluid Power

SICK-sensorer til hydrauliske og pneumatiske systemer gør en forskel

Mere

Smart Motor Sensors

Insidere ved mere – med Smart Motor-sensorer i centrum

Med sine Smart Motor-sensorer stiller SICK viden til rådighed direkte fra centrum af produktionen. Viden om maskiners og servomotorers tilstand, som er med til at detektere funktionsfejl tidligere og afhjælpe dem hurtigere eller helt undgå dem. SICK anvender hele sin viden for at give kunderne dette overblik og dermed sikre forebyggende vedligeholdelse.

Mere

Nøglefærdige Safety Solutions

Gå i retning af større produktivitet og sikkerhed

Sikre og intelligente totalløsninger, skræddersyet til din udfordring – vi tilbyder hele paletten. Øg din produktivitet gennem maskinsikkerhed: Vi påtager os hele projektet fra individuel rådgivning over planlægning og udførelse til godkendelse.

mere
Vindkraft
Smart Fluid Power
Smart Motor Sensors
Nøglefærdige Safety Solutions

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Det perfekte grundlag for automation i din virksomhed: Sensorer, sikkerhedsteknik og systemløsninger fra SICK. Når bevægelse struktureres, når der er behov for produktivitet, og når løsningerne skal være intelligente, så drager du nytte af SICKs mangeårige erfaringer. Vore brancheeksperter inden for vindenergi kender dit metier lige så godt, som du selv gør!

Det betyder, at du kommunikerer med eksperter på samme niveau, og som straks forstår din opgaveformulering. På den måde udvikles der i løbet af kort tid overbevisende og praktisk mulige løsninger, der passer til dine individuelle opgaver.

Trends & nyheder

Hvordan kan man udnytte vedvarende energiformer på den mest effektive måde?

I dag kan man slet ikke forestille sig bæredygtige energisystemer uden vindenergianlæg og solcelleparker. Vind og sol er sikre energikilder. Sensorer fra SICK bidrager til, at vindenergianlæg og solcelleparker fungerer effektivt – selv under meget krævende klimatiske forhold.

> Læs mere

udfordringer

Registrering, overvågning og styring

SICK tilbyder en omfattende portefølje til sikker og pålidelig registrering af bevægelser eller den aktuelle position af hydrauliske, pneumatiske eller elektriske aktuatorer. Dermed kan drevforstærkere og -styringer overvåge og styre bevægelser og positioner på intelligent vis.

Måling

Pålidelig og præcis måling såvel som registrering af data om tryk, flow, niveau og temperatur er af principiel betydning for forskellige brancher. SICK har de passende løsninger til det: Elektroniske manometre og trykafbrydere, sensorer til temperaturmåling i væsker og gasser samt niveau- og flowmålere til forskellige medier.

Sikkerhed

På området sikkerhed sørger sensorer og systemer fra SICK for, at lovgivningens og normernes sikkerhedskrav overholdes. De sikrer farlige områder effektivt og sørger samtidigt maksimal driftssikkerhed for anlægget.

Connectivity

I I4.0 handler det om digitalisering og intelligent netværksdannelse. Netværksdannelse starter med, at der indbygges en sensor i en applikations samlede struktur. Her er en tydelig beskrivelse af de nødvendige sensordata og deres forbindelse med applikationens øvrige datamiljø meget vigtig. Med diverse interfaces understøtter SICK den nemme og direkte transmission af sensordata til de relevante aktører inden for både automationspyramiden og datatransmission til Cloud.