Justering af papirark

Den tastende array-sensor AT20 genkender en papirkants position og leverer et analogt signal proportionalt til denne position. Dermed kan papirets position og dermed papirgennemløbet styres med en præcision på 50 μm.