Trafik

Mere effektiv, sikker og miljøvenlig udformning af vejnettet

Løsninger

Free Webinars

Sensor and system solutions in the traffic sector

Are you looking for innovative and reliable sensor and system solutions in the traffic sector? Then join one of our free webinars and meet our experts!

Læs mere

Tallinn Havn

Præcis køretøjstælling og -klassifikation i Tallinn Havn

Læs mere

RFID i jernbaneanlæg

Læs mere

Inline inspektion af tog

Læs mere
Trafik
Free Webinars
Tallinn Havn
RFID i jernbaneanlæg
Inline inspektion af tog

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Træffer 1 - 8 af 69

overblik

Mere effektiv, sikker og miljøvenlig udformning af vejnettet

Moderne trafikmanagement på veje, skinner og på vandveje fokuserer på sikkerhed, effektivitet og positiv miljøpåvirkning. Pålidelige sensorløsninger danner grundlaget for effektive styrings- og overvågningssystemer. Med løsninger fra SICK drager du fordel af mange års erfaring med applikationer inde som ude: Laserscannere klassificerer køretøjer i forbindelse med vejafgiftssystemer, automationslysgitre detekterer pålideligt personer ved togenes døranlæg, og analyse- og støvmåleudstyr måler koncentrationen af skadelige stoffer i tunneler. Den brede vifte af innovative og pålidelige produkter – kombineret med en verdensomspændende service- og salgsstruktur – gør SICK til den markeds- og teknologiførende på mange områder vedrørende dataregistrering inden for trafikteknikken.

Trends & nyheder

Kunstig intelligens sørger for trafiksikkerhed i San-Bernardino-tunnellen

Kan kunstig intelligens gøre vejtunneller mere sikre og effektive? Vehicle Hotspot Detection-systemerne (VHD) fra SICK ved den nordlige og den sydlige indkørsel til San-Bernardino-tunnellen besvarer spørgsmålet med et klart “Ja”.

> Læs mere

2D-laserscannere overvåger perrondørene i Seouls metro

Metroen i Seoul er kernen i den sydkoreanske hovedstads personbefordring. Millioner af passagerer benytter sig hvert år af det offentlige transportsystem, hvis mere end 300 stationer stort set alle er udstyret med automatiske perrondøre. De overvåges primært med 2D-LiDAR-sensorer fra produktfamilien TiM351 fra SICK.

> Læs mere

Beskyttelse af køreledningen i Gotthard Basistunnelen

Efter en 17-års byggeperiode blev Gotthard Basistunnelen åbnet for person- og godstrafik den 11. december 2016. Som en sensorløsning, der skal beskytte køreledningerne, bidrager laserscannere LMS511PRO fra SICK til, at køreplanen kan overholdes i jernbanetunnelen, som med sine 57 km er verdens længste.

> Læs mere

udfordringer

Detektion

Pålidelig detektion af køretøjer i frit flydende trafik, træg eller stillestående trafik er en forudsætning for fremtidsorienteret trafikplanlægning og effektivt trafikmanagement. SICK har en passende løsning til alle behov – med stor driftssikkerhed og fleksibilitet.

Klassifikation

I forbindelse med registreringen af trafikdata, f.eks. ved permanente tællestationer, skal køretøjer kunne inddeles i forskellige kategorier – f.eks. i henhold til regelsæt som TLS 8+1 (D) eller SWISS10 (CH). Løsninger fra SICK arbejder særdeles præcist – også i frit flydende trafik med flere kørebaner og sporskifte, så der kan sikres præcise tal til regnskabsmæssige formål og fakturering.

Måling

SICK er både markedsfører og den teknologisk førende, når det drejer sig om måling af lastbildimensioner, 3D-måling af vejbaneoverflader og lysrumsprofiler. Løsninger fra SICK måler præcist og kan certificeres alt efter, hvilken applikation det drejer sig om. Desuden anvendes de også til at registrere køretøjers hastighed.

Overvågning og kontrol

I tunneller er det afgørende for trafiksikkerheden, at luftkvaliteten og sigtbarheden overvåges kontinuerligt. På åbne vejstrækninger skal man kunne registrere tåge. Løsninger fra SICK detekterer selv de mindste partikel- og gaskoncentrationer og måler pålideligt sigtbarheden ved tåge.

Sikkerhed

For brede eller for høje køretøjer og dele, der rager ud fra køretøjet, kan beskadige infrastrukturen alvorligt. En last, der har forskubbet sig, kan medføre skader og uheld. SICK tilbyder pålidelige og fleksible løsninger til at øge sikkerheden udendørs – afhængigt af applikationen også med individuelle godkendelser fra den ansvarlige kontrolinstans.

Serviceydelser

Takket være den omfattende faglige viden om sensorer til trafikveje kan SICK tilbyde velfunderet rådgivning om applikationer og servicekoncepter, der er specifikt tilpasset til kunden – fra simpel vejledning i brugen af enhederne til detaljerede kurser og flerårige vedligeholdelsesaftaler. Fordi SICK er repræsenteret verden over, kan man være sikker på hurtig og effektiv støtte lokalt.

Downloads