Kontakt
Feedback

Trafik

Mere effektiv, sikker og miljøvenlig udformning af vejnettet

Moderne trafikstyring på veje, skinner og på havet fokuserer på sikkerhed, effektivitet og positiv miljøpåvirkning. Pålidelige sensorløsninger danner grundlaget for effektive styrings- og overvågningssystemer. Med løsninger fra SICK drager du fordel af mange års erfaring med applikationer inde som ude: Laserscannere klassificerer køretøjer i forbindelse med vejafgiftssystemer, automationslysgitre genkender pålideligt personer ved togenes døranlæg, og analyse- og støvmåleudstyr måler koncentrationen af skadelige stoffer i tunneler. Den brede vifte af innovative og robuste produkter - kombineret med en verdensomspændende service- og salgsstruktur - gør SICK til den markeds- og teknologiførende på mange områder inden for dataregistrering inden for trafikteknikken.

Trafik
Branchesegment 1
Vej
Branchesegment 2
Skinner
Branchesegment 3
Søveje

Større effektivitet i hele forsyningskæden

 
Intelligente sensorløsninger fra SICK fremskynder netværksdannelsen
inden for produktion og logistik. 
 
 

From micron to mile. In all dimensions. Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser.  

Læs mere

Opad