Intelligent adgangssikring ved en CNC-bearbejdningsmaskine

Seriekoblede sikkerhedslysgitre deTec4 sikrer adgangen til CNC-bearbejdningsmaskinen på en intelligent måde. Mens maskinen kører, er det horisontalt monterede sikkerhedslysgitter koblet, så det er inaktivt. Dermed påvirkes sikkerhedsfunktionen ikke af nedfaldende træspåner. Det sikrer stor driftssikkerhed for maskinen. Hvis en operatør imidlertid nærmer sig maskinen, afbryder den det vertikalt monterede lysgitters lysstråler. Samtidigt aktiveres det horisontalt monterede sikkerhedslysgitter, og maskinen bringes til stilstand. Det overvåges nu, om der befinder sig en operatør i nærheden af maskinen.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed
  • NFC-diagnose og smartphone-app
  • Diagnose og automation via IO-Link
  • Objektmønsterdetektion med Smart Box Detection
  • 2-signals-muting
  • Intelligent bagsidebeskyttelse
  • Konfiguration af alle funktioner uden software
  • Reduceret opløsning: 1 eller 2 lysstråler
  • Forskellige tæthedsgrader/kapslinger samt varianter til eksplosionsfarlig atmosfære