Træ

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Mere

MORE THAN A VISION

Vore identifikationsløsninger

mere

Outdoor Safety

At overvinde grænser

Stor produktivitet er et vigtigt emne for vore kunder, ikke kun på indendørsarealer, men også udendørs. Anvendelsesmulighederne rækker fra overvågning af farlige områder i ”den udendørs verden” til gennemgående logistikprocesser inde i og uden for bygninger.

mere

Samarbejde i øjenhøjde

Sensorløsninger til robotteknologien

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist – forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.

Mere

Smart Factory

Intelligente sensorer i den netværksbaserede fabrik

mere

I4.0 tager fart

Vore sensorløsninger til mobile platforme

Fleksibilitet opstår nu helt af sig selv: Med vores modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre.

Mere
Træ
Produktionslogistikken bliver smart
MORE THAN A VISION
Outdoor Safety
Samarbejde i øjenhøjde
Smart Factory
I4.0 tager fart

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Der stilles mange og strenge krav til træindustrien. For at sikre stor produktivitet i savværks-, massivtræbearbejdnings- og møbelindustrien er hurtige, sikre og økonomiske produktionsprocesser et absolut must. SICK tilbyder en bred vifte af velfungerende produkter og komplette systemløsninger, som bidrager til optimale produktionsresultater. Som førende på mange teknologiområder og verdens førende udvikler og producent af intelligent sensorteknologi har SICK en omfattende, kompetent og mangeårig viden om fabriks-, logistik- og procesautomation. Til optimerede processer i træbranchens værdikæde.

Trends & nyheder

For det gode gennemsnit – SicoCam med SICK AppSpace

Den ressourcekrævende manuelle måling af råplader hører fortiden til. Nu måler inline-plademålesystemet SicoCam fra Siempelkamp Logistics & Service GmbH træplader løbende under hele processen. Fire højtydende InspectorP65x-kameraer fra SICK og SICK AppSpace deltager også i opgaven. De genererer måleværdier til beregning af pladedimension og styring af saven. Det øger de producerede pladers kvalitet, mængden af kasserede varer reduceres, og produktiviteten stiger. Derudover øges sikkerheden på arbejdspladsen.

> Læs mere

Hvor der stables, der falder spåner

Savsmuld og træspåner gør det vanskeligt at bruge traditionelle sikkerhedssensorer i automatiske træforarbejdningsanlæg. I forbindelse med arbejdssikkerhed forventer man alligevel, at sensorerne udfører deres opgave pålideligt og præcist. En af Europas førende parketgulvproducenter, Bauwerk Parkett AG, satser derfor på sikkerhedslaserscanneren microScan3 til at sikre en stablerobot. Den innovative scanningsteknologi safeHDDM® gør den immun over for træspåner.

> Læs mere

udfordringer

Sikkerhed

I de barske omgivelser i træindustrien, hvor flyvende træspåner, træflis og savsmuld udgør en udfordring, er der brug for intelligente og fleksible Safety Solutions. Med sin omfattende portefølje af sikkerhedstekniske løsninger sørger SICK for den størst mulige arbejdssikkerhed. Desuden tilbyder SICK et omfattende udbud af serviceydelser, support ved idriftsættelsen samt uddannelse og videreuddannelse. Dermed kan træindustriens produktivitet optimeres, og maskinernes stilstandstider forhindres.

Kvalitetskontrol

Træs naturlige beskaffenhed og de hurtige, indbyrdes forbundne produktionsprocesser kræver en omfattende portefølje af produkter til objektlokalisering, -identifikation og -måling. Alle disse forskellige processer forudsætter maksimal pålidelighed og stiller maksimale krav til kvalitetskontrollen. Afstandsmålere, 2D- og 3D-vision-sensorer og vision-systemer fra SICK understøtter stort set alle former for objektkontrol.

Track-and-trace

Takket være innovative løsninger til materialeidentifikation og materialesporing sikrer SICK en transparent udformning af informations- og vareflow i den træforarbejdende industris komplette værdikæde. Dermed synkroniseres mange forskellige forarbejdningsprocesser for at sikre en individualiseret og netværksbaseret produktion i fuldautomatiske produktionslinjer.

Fleksibel automation

Tendensen til små batchstørrelser og individuelle kundeønsker kræver fleksible og samtidigt automatiske produktionslinjer. Intelligente og kommunikative sensorer fra SICK gør individualiseret fremstilling i masseproduktionen mulig. Ved anvendelse af den mest moderne sensorteknologi og ved at kunne integrere den fuldstændigt på styringsniveau kan maskinernes produktionsprocesser tilpasses helt ned til sensorniveau.

Downloads