Visualisering af procesparametre i træindustrien

De automatiske og komplekse forarbejdningsprocesser i træindustrien kræver mange sensorer i maskinanlæggene. Visning af målrettede informationer fra de Smart Sensorer, der er integreret i anlæggene, heriblandt visualisering af detektionssignaler og -parametre, hjælper kunden med konstant at optimere maskinens processer samt at registrere og afhjælpe fejl hurtigt.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Den højtflyvende inden for objektdetektion
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-dreje-element med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks