Selvovervågning af sensoren ved etablering og drift

Forarbejdningsprocesserne i træindustrien resulterer i træspåner og støv, der aflejrer sig på sensorernes overflader. Smart Sensorer er udstyret med intelligente diagnosticeringsfunktioner som f.eks. selvovervågning, registrering af forstyrrende faktorer og automatisk tilpasning af tærskelværdier. Det muliggør forebyggende vedligeholdelse. Det forbedrer anlæggets driftssikkerhed og reducerer maskinernes stilstandstider.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Den højtflyvende inden for objektdetektion
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-dreje-element med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks