Tekstil

Løsninger til den digitale omstilling i tekstilindustrien

Løsninger

Smart Factory

Intelligente sensorer i den netværksbaserede fabrik

mere

Logistikken bliver smart

Større effektivitet i hele forsyningskæden

Virksomheder står over for en stor udfordring – nemlig at handle så effektivt som muligt. Materialeflows og intralogistiske processer skal til enhver tid være tilpasset hinanden optimalt. Hvis der er noget i vejen på et punkt, påvirker det hele værdikæden – og i sidste ende også konkurrenceevnen. I forbindelse med I4.0 sørger intelligente sensorer og netværksbaserede systemer for effektive processer inden for logistikken.

Mere

I4.0 tager fart

Vore sensorløsninger til mobile platforme

Fleksibilitet opstår nu helt af sig selv: Med vores modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre.

Mere

Nøglefærdige Safety Solutions

Gå i retning af større produktivitet og sikkerhed

Sikre og intelligente totalløsninger, skræddersyet til din udfordring – vi tilbyder hele paletten. Øg din produktivitet gennem maskinsikkerhed: Vi påtager os hele projektet fra individuel rådgivning over planlægning og udførelse til godkendelse.

mere

Samarbejde i øjenhøjde

Sensorløsninger til robotteknologien

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist – forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.

Mere
Tekstil
Smart Factory
Logistikken bliver smart
I4.0 tager fart
Nøglefærdige Safety Solutions
Samarbejde i øjenhøjde

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Løsninger til den digitale omstilling i tekstilindustrien

Tekstilindustrien befinder sig i en overgangsfase og udmærker sig i dag ikke kun ved intelligente sensorer direkte på maskinerne. Et særdeles funktionelt vare- og dataflow får større og større betydning for optimering af produktionen. Det gælder også varelogistikken, dvs. identifikation, sporbarhed og positionsbestemmelse af varer ved hjælp af mange forskellige track and trace-løsninger. Merværdi i henhold til Industri 4.0 opstår som en følge af digitalisering og intelligente netværk i produktionen. Takket være horisontal og vertikal udveksling af data kan informationer derfor bl.a. anvendes til forebyggende vedligeholdelse, Condition Monitoring og endog til at skabe transparens i tekstilproduktionen. SICK produktportefølje har en passende løsning til alle behov – smarte løsninger til hele værdikæden.

Trends & nyheder

Automatisk varemodtagelse takket være middleware og vertikal integration

Digitaliseringsmuligheder findes ikke kun i produktionen. Hvis man vil udnytte dem i hele forsyningskæden, er der behov for en ny forståelse af logistikken – fra indkøbs-, lager- og produktions- til distributionslogistikken. For en udbyder af pakke- og logistikydelser har SICK udstyret en tekstilmærkevareproducents distributionsterminal med RFID-skrive-/læseenhed baseret på automatisk varemodtagelseskontrol.

> Læs mere

Monteringslinje til transpondere

Også i mode- og beklædningsbranchen digitaliserer man mere og mere. Mulighederne rækker fra mærkning af varen over præsentation i butikken til forbindelsen med webshoppen. Som annonceret i forbindelse med det aktuelle program for omlægning af virksomheden vil GERRY WEBER koncernen fremover i endnu højere grad satse på emnet digitalisering og anvende omni-channel-potentialet ved hjælp af FIT4GROWTH.

> Læs mere

SPEETEC®

SPEETEC® bryder grænserne i forbindelse med overvågning af bevægelser. Berøringsløst og uden målestandard eller skala detekterer den pålideligt objekters og alle typer overfladers længder, positioner og hastigheder – uanset om der er tale om varer i endeløse baner eller stykgods, papir, plast, metal, træ eller tekstiler. Den viser især sine fordele, når der er tale om følsomme eller bløde overflader, fordi de kan beskadiges, når der anvendes traditionelle taktile sensorer. Desuden arbejder den stort set slitage- og vedligeholdelsesfrit og samtidigt så økonomisk, at investeringen betaler sig i løbet af ganske kort tid.

> Læs mere

udfordringer

Fleksibel automation

Den omsiggribende automatisering i tekstilindustrien og overholdelse af individuelle kundeønsker kræver i stigende grad en meget fleksibel og effektiv produktion såvel som gode muligheder for diagnosticering. Intelligente sensorer fra SICK oplærer sig selv, kan stille diagnoser, gennemfører analyser og transmitterer sensordataene tilbage til processerne. Dermed er de i høj grad med til at sikre, at der leves op til kravene.

Sikkerhed

Samarbejdet mellem menneske og maskine gør det muligt at øge produktiviteten, men samtidigt er der også behov for gennemtænkte sikkerhedskoncepter. Til det formål har SICK en omfattende portefølje af Safety Solutions, der i stor udstrækning kan indbygges i eksisterende maskin- og anlægsstyringer og suppleres af et omfattende servicetilbud med rådgivning, idriftsættelse, træning og uddannelse.

Kvalitetskontrol

I tekstilindustrien er god materialekvalitet meget vigtig. SICK har en løsning, der passer til kvalitetskontrollen af mange forskellige materialer i mange forskellige anvendelser. Afstandsmålere såsom vision-sensorer og -systemer fra SICK understøtter stort set alle former for kontrol/overvågning og sikrer det krævede høje kvalitetsniveau.

Track and trace

En automatisk produktionsproces og et optimeret materialeflow er forudsætninger for pålidelig objektidentifikation og komplet sporbarhed. SICK tilbyder en stor portefølje af intelligente løsninger til den slags opgaver – lige fra fast installerede og mobile læseenheder til stregkoder, 2D- og 3D-koder over RFID-skrive-/læseenhed-teknologi til ultra-bredbånds-løsninger.

Downloads