Trykovervågning i håndteringsenheden

Transporten af det færdige isoleringsglas til færdigvarelageret sker automatisk. Glaspladen fikseres med vakuum i håndteringsenheden. Den elektroniske trykafbryder PAC50 overvåger pålideligt, om det nødvendige undertryk er i det normerede område. PAC50 registrerer pålideligt tilførslen af sekundærluft. Dermed er den processikre håndtering af glaspladen sikret.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Synligt bedre overvågning af tryk
  • Et stort display viser systemtryk, koblingstilstande og koblingspunkt
  • Tre store taster, intuitiv menunavigation
  • Måleområder til relativt tryk (vakuum og overtryk)
  • To indbyrdes uafhængige transistorudgange, valgfri analog udgang
  • Installation på hatteskinne, væg eller eltavle
  • Variant til lækageovervågning
  • IO-Link