Kvalitetskontrol af forseglingen

Under gennemløbet kontrollerer short-range-afstandsmåleren (displacement) Profiler den påførte forseglingsmasse. Forseglingens kontur måles særdeles præcist med en laserlinje. Ukorrekt påføring eller huller i forseglingsmassen registreres pålideligt. Det sikrer maksimal produktionskvalitet.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  En linje siger mere end et punkt
  • Måling af komplekse profiler med en enkelt laserlinje
  • Samtidig analyse af op til fire områder
  • Mere end ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde, bredde og hældning
  • Sensorhoved og analyseenhed i én og samme enhed
  • Idriftsættelse ved hjælp af software eller integreret display med betjeningsenheder
  • Førsteklasses CMOS-modtagerenhed