Flowmåling til styring af kølingen ved siliciumsmelteovne

I mange timer ad gangen trækkes ingoterne ud af smeltemassen hhv. udkrystalliseres. Det betyder et konstant behov for køling, da kvalitet og udbytte eller bringes i fare. Kølekredsløbet forudsætter kontrol og styring af vandgennemløbet. FFU-flowmåleren med IO-Link registrerer data i real-tid, hvilket sikrer en præcis kontrol.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Kontaktfri måling af flow
  • Flowmåler til ledende og ikke ledende væsker
  • Ingen bevægelige dele, kompakt byggeform
  • Procestemperatur op til 80 °C, procestryk op til 16 bar
  • Høj kemisk bestandighed som følge af pakningsfri sensorkonstruktion
  • Stort display med folietastatur
  • Integreret tomtrørsregistrering