Solceller

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Batteri

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Se trailer

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

mere

Barske omgivelsesbetingelser

I elektronik-, halvleder-, solcelle- og batteriindustrien

mere
Solceller
Batteri
Produktionslogistikken bliver smart
Barske omgivelsesbetingelser

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Fossile brændstoffer er blandt de hyppigst benyttede energikilder, selvom nytænkning allerede kan fornemmes verden over. Det kræver mere effektive solcellemoduler, bedre automationsprocesser og mindre frasortering. Uden intelligente sensorer til detektion og positionering kan de skrøbelige siliciumwafere hurtigt blive ødelagt i den automatiserede produktion. Kameraer og software er specielt udviklet til de meget kontrastsvage solceller og -moduler. Den konstante sporbarhed er en vigtig del af kvalitetskontrollen. SICK er den førende udbyder af løsninger til kodeidentifikation - under hele produktionsforløbet. Med sine EcoLine-produkter har SICK et portefølje til applikationer, der kræver mindre aftastning ved konstant førsteklasses kvalitet.

Trends & nyheder

Blålys-LED: Løsningen til detektion af kraftigt lysabsorberende objekter

Den ultralille miniaturefotocelle WTB2S-2 Blue anvendes på steder, hvor de traditionelle rødlys-sensorer når deres grænse. Den detekterer også perfekt kraftigt lysabsorberende objekter såsom mørkeblå solceller. Takket være det robuste hus er miniaturefotocellen også egnet til anvendelser under barske omgivelsesbetingelser.

> Mere

Niveaumåling af korrosive kemikalier i solcellewafer-procesanlæg

I mange industrier hører udfordrende omgivelsesbetingelser af forskellig art til dagligdagen i produktionen. Systemer og sensorer, der sørger for en sikker produktionsproces, skal især beskyttes mod kraftig kontaminering og aggressive kemikalier. I solcelleproduktionens kerneprocesser kan man ikke undvære for eksempel kemikalier til overfladebehandling og rengøring af solcellewaferne. Niveauet i kemikalietankene skal hele tiden kontrolleres/overvåges med sensorer. De Teflon®-coatede ultralydsniveausensor UP56 Pure leverer præcise og kontinuerlige resultater.

> Mere

Optimering af processer i solenergianlæg – sol under strøm

Afhængigt af anlæggets kapacitet og lokalitet forsyner solenergianlæg hele regioner med miljøvenlig energi i løbet af dagen. De driftsansvarlige bliver dog først rigtig glade, når anlægget kører optimalt − med en høj virkningsgrad, pålidelig driftssikkerhed og rentabilitet. Derfor er det af afgørende betydning, at der bruges sensorer mange steder i proceskæden.

> Mere

udfordringer

Detektering og måling

Den krævende håndtering af wafere og deres specifikke overfladeegenskaber og korte takt-tider under produktionen af wafere og solceller stiller anlægsproducenter og producenter i solcelleindustrien over for udfordringer. Til at løse opgaverne tilbyder SICK en omfattende portefølje af sensorer og sensorløsninger.

Sikring

Sammenkædningen af automatiseret produktionsudstyr og halvautomatiske montageceller kræver intelligente og fleksible sikkerhedskoncepter. Med sine Safety Solutions beskytter SICK operatørerne, optimerer produktionen, mindsker maskinarealet og reducerer stilstandstiderne.

Identifikation

Pålidelig objektdetektion er en forudsætning for en glidende produktion og udgør grundlaget for sporbarhed og løbende kvalitetsforbedring. SICK tilbyder en bred portefølje af fast installerede og mobile enheder til læsning af stregkoder, 2D-koder og RFID-teknologi.

Overvågning og kontrol

Et solcellemoduls succes på markedet bestemmes af modulets virkningsgrad. Derfor stilles der i produktionen af solcellewafere, -celler og -moduler meget strenge krav, også til kvalitetskontrollen. Short-range-afstandsmålere (displacement) og industrielle billedbehandlings sensorer og -systemer fra SICK understøtter stort set alle former for kontrol/overvågning i produktionen af solcellewafere, -celler og -moduler.

Downloads