Skibsbyggeri, værfter og leverandører

Med ombord fra begyndelsen af

Se trailer

Sikrer ren luft på havene

Proceskontrol og emissionsovervågning

På skibe overvåges og kontrolleres udstødningen af skadelige stoffer til luften af analyseløsninger, så emissionsgrænseværdierne overholdes. Ved brug af LNG til dual-fuel-motorer måler MARSIC-skibsemissionsmålere mængden af metan. FLOWSIC-gasflowmålere måler desuden forbruget af gas i LNG-drevne motorer.

Se trailer

Med sikkerhed på rette kurs

Detektion af personer

Der findes ingen opskrift på, hvordan man forhindrer høj søgang, det gør der derimod på at redde liv. Til overvågning af udearealerne på skibe anvendes ofte videokameraer. Sammen med LiDAR-sensorer fra SICK udgør de sikre mand-over-bord-alarmsystemer og hjælper på den måde med til at redde liv.

Flowmålesystemer fra SICK

Nøglefærdige løsninger til måling af naturgas

Se trailer

Altid opdaterede data

Fra sensor til Cloud

Med over 40.000 sensorløsninger kan SICKs portefølje anvendes til stort set alle applikationer ombord. Sensorer sørger for, at der altid er adgang til opdaterede data. Uanset om der er tale om en enkelt enhed eller en systemløsning – via Cloud sikrer de effektiv datakommunikation – både ombord på et enkelt skib i en samlet flåde og i det globale skibsfartsnetværk.

Mere

SICK er klar til at hjælpe dig

Vedligeholdelse og istandsættelse

Rådgivning, planlægning, projektering, engineering, installation og idriftsættelse – SICK tilbyder selv alle kompetencer. Naturligvis hjælper SICK dig også hurtigt og ukompliceret med vedligeholdelse og istandsættelse – både på roligt og oprørt hav.

Mere
Skibsbyggeri, værfter og leverandører
Sikrer ren luft på havene
Med sikkerhed på rette kurs
Flowmålesystemer fra SICK
Altid opdaterede data
SICK er klar til at hjælpe dig

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Med ombord fra begyndelsen af

Green Shipping, effektive drev, sikkerhed og digitalisering ombord: Konstruktører, værfter og rederier arbejder for at skabe fremtidsorienterede koncepter til skibsfarten. Sensorteknologi fra SICK er altid med. SICK overbeviser med omfattende rådgivning såvel som engineering, ved installationen og ved idriftsættelsen af virksomhedens sensorer og sensorløsninger.

Trends & nyheder

Etapesejr: Presset efterfølges af handlinger

Overgangen til andre energiformer til havs er officielt startet og har i mellemtiden nået et ambitiøst niveau. Sensorer fra SICK måler CO-emissioner2-emissioner fra forbrændingsprocesser og er godkendt til rapportering af emissioner inden for både EU og internationalt. Fremover vil der ske endnu en del ændringer ombord.

> Mere

Afstand ombord: SICK-sensorløsninger på skibe i en tid med social distancering

Med tællingen af personer i fastlagte åbne og lukkede rum samt ved sikring af den anbefalede mindsteafstand tilbyder SICK sensorløsninger, der ikke behandler personrelaterede informationer. Dermed kan rederierne sikre de dataretslige bestemmelser og samtidigt opfylde de nye hygiejnekoncepter til forebyggelse af infektioner.

> Mere

Tid til hydrogen

For at fremskynde skiftet til vedvarende energikilder er det afgørende, at grøn hydrogen kan fremstilles effektivt og billigt. SICK støtter disse bestræbelser med skræddersyet sensorteknologi ved mange målepunkter, og virksomheden arbejder løbende på at udvikle teknologier til at sikre hydrogenets fremtid.

> Mere

Downloads