Kontakt
Feedback

Skibsbyggeri, værfter og leverandører

International Maritime Organization (IMO) har udstedt forskrifter for at forhindre skibsemissioner. Analysatorer fra SICK overvåger bl.a. med succes røggasscrubbere, der fjerner røggassen SO2 fra skibes dieselmotorer. Derudover måler analyseløsninger fra SICK yderligere komponenter som CO, CO2, H2O, NH3, O2 og CH4 i udstødningsluften fra turbiner, kedler, før og efter katalysatorer eller gasscrubbere. Endvidere tilbyder SICK løsninger til volumenflowmålinger af gas, f.eks. røggasser og naturgas som brændstof. Det kan både være i forbindelse med på- og aflæsning af gods og direkte til bestemmelse af den brændstofmængde, der sprøjtes ind i motoren. Også ved pålæsning af bulkmateriale overvåger sensorer fra SICK den læssede mængde og afværger kollisioner mellem kraner.

Skibsbyggeri, værfter og leverandører
Branchesegment 1
Handels- og passagerskibe
Branchesegment 2
Lystsejlere

MARSIC ship emission measuring device from SICK: Safely on the right course

Opad