Detektion af ændringer i tilstanden af sensorer, maskiner og anlæg

Med Smart Data Solution Monitoring Box fra SICK kan man hurtigt detektere ændringer i sensorers, maskiners og anlægs tilstand. Monitoring Box er en software-baseret løsning, der kan tilpasses specifikt til kundernes krav og enten udføres lokalt hos kunden eller i SICK-Cloud.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Kontinuerlig tilstandsovervågning til sensorer og maskiner
  • Visualisering og analyse af tilstandsdata
  • Logbog til overskuelig visning og dokumentation af hændelser
  • Konfigurerbare alarmer
  • Visning af afvigelser fra grænseværdierne
  • Kan implementeres på stedet eller i SICK-Cloud
  • Kan anvendes på mobile slutenheder
  • Adgang beskyttet med password