Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Se video

Materialeforvaltning

Orientering om værdiskabelse

mere

Datastyring

Hold godt fat i trådene

mere

Materialelager

Helt på højde med

mere

Materialeladning og -afladning

Bliv ved med at holde takten

mere

Materialetransport

Helt på rette spor

mere
Produktionslogistikken bliver smart
Materialeforvaltning
Datastyring
Materialelager
Materialeladning og -afladning
Materialetransport

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Produktionslogistik

Kredsen sluttes – sensorløsninger i produktionslogistikken – også til de mindste mellemrum i fremstillingen

Produktion og intralogistik supplerer hinanden. Det, som man tidligere betragtede som to forskellige discipliner, nærmer sig hinanden mere og mere på grund af den stigende automatisering og digitalisering. Målet er her at gøre materialeflowet fra leveringen af materialet til udleveringen af det færdige produkt helt igennem transparent. At man langt om længe altid kan man vide, hvor alt er – det er forudsætningen for smart, netværksbaseret produktion.

SICK tilbyder en bred vifte at sensorløsninger til formålet: Fra enkelte produkter over software til serviceydelser, der er præcis lige så forskellige og alsidige som kundernes krav. Ingen produktioner er ens. Netop derfor er det så vigtigt at se det i et større perspektiv. Det sikrer SICK med sin 360 graders approach til optimering af hele værdikæden – så kan man få belyst selv den mindste vinkel i produktionen, så huller kan lukkes: I forbindelse med identifikation, lokalisering og i lagerstyringen og styringen af leveringskæden.

Så opnår man et kontinuerligt flow. Og produktionslogistikken bliver smart.

Materialeforvaltning

Orientering om værdiskabelse

Hvornår befinder hvilken komponent sig på hvilket sted? For at opnå den optimale produktionsproces er et præcist svar på dette spørgsmål nøglen til succes. Emnerne lokalisering og identifikation udgør grundlaget for bedre materialehåndtering i produktionen: Sensorer til lokalisering, f.eks. på basis af ultrabredbånds-, LiDAR- og RFID-teknologi, sikrer komplet transparens i alle objekter, der er af betydning for produktionen. Det gælder både oplagring af råmaterialer og alle former for produktionsmidler såvel som styringen af de tilhørende beholdere. Dermed bliver materialeflowets vej transparent fra begyndelsen af, og den kan dokumenteres.

Identifikation

Hvem er jeg? Pålidelig identifikation af produkter er en forudsætning for, at produktionsprocessen kan forløbe uden fejl. På den måde kan man undgå forvekslinger og sikre sporbarhed. SICK har en omfattende portefølje af identifikationsløsninger: Laserscannere til 1D-koder, kamerabaserede kodelæsere til 1D- og 2D-koder og OCR, RFID-skrive-/læseenheder, mobile håndholdte scannere, magnetkodede identifikationsløsninger, track-and-trace-systemer og ultrabredbåndsløsninger.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Lokalisering

Hvor befinder jeg mig? Først når man kan give et præcist svar på spørgsmålet om, hvor hvert enkelt objekt befinder sig, opnår man effektivitet i hele produktionskæden. Det gælder for lokalisering af både små objekter og store køretøjer. SICK tilbyder omfattende indendørs lokaliseringsløsninger til overvågning, styring og dataanalyse for frit bevægelige aktiver og autonome platforme. Uanset om der er tale om sporstyring eller rasterlokalisering, LiDAR-lokalisering eller tagbaseret lokalisering – den komplekse løsning opnås med Asset Analytics.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Beholderstyring

Hvilken beholder befinder jeg mig i? Uanset på hvilken måde råmaterialerne tilføres produktionskæden – om det sker i beholdere, kasser, på paller eller som bulkmateriale – SICK kan tilbyde en sensorløsning til alle former for beholdere og yde driftssikkerhedskontrol , identifikation, klassifikation og automatisk tilstandsregistrering. Effektiv beholderstyring ved hjælp af intelligente sensorer sikrer problemfrie produktionsprocesser, da der altid er et tilstrækkeligt stort antal beholdere til stede. Det reducerer desuden udgifterne til lagerføring, fordi man ikke skal have alt for mange beholdere på lager.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Datastyring

Hold godt fat i trådene

Et stort antal data gør kun gavn, hvis de kan integreres i den eksisterende logistik- og maskinarkitektur. Her består den ganske særlige udfordring i både den vertikale og den horisontale integration. Grænserne mellem netværk og forskellige softwaresystemer skal overvindes, til tider endda på tværs af virksomhedsgrænserne. Her tilbyder SICK løsninger til tilslutningsteknik og middleware. De sikrer, at de indsamlede informationer kan hentes overalt og til enhver tid og anvendes på en rentabel måde. Takket være de nyeste RFID- og kodelæsningsteknologier til stort set alle slags varer kan dataregistreringen ved på- og aflæsning udformes fleksibelt og hurtigt. Den samlede dataadministration ledsages af omfattende Analytics-applikationer.

Tilslutningsteknik

Alle dele forenes til et komplet netværk. Netværksbaserede produktions- og styringsprocesser i komplekse maskinmiljøer bestemmer den industrielle fremtid. På den måde understøtter de intelligente sensorsystemer også dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende processer inden for produktionslogistikken. Sensorer registrerer faktiske driftstilstande, konverterer dem til digitale data og leder dem automatisk videre til processtyringen. SICK tilbyder en række gateways til at lukke hullet mellem maskinstyringen og processtyringens IT-miljø.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Middleware

Gode ”connections“. Klassiske middleware-løsninger sikrer nem tilslutning og netværksdannelse mellem forskellige sensorer på feltniveau såvel som transmission af sensordata til Cloud, hvis det er nødvendigt. I mange tilfælde er det også muligt at integrere sensordataene i eksisterende softwaremiljøer. I den sammenhæng stilles dataene til rådighed, direkte eller allerede forbehandlet, i henhold til Industri 4.0, for at kunne betjene overordnede processer som f.eks. forebyggende vedligeholdelse, track and trace eller kvalitetskontrol.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Analyser

Tilstandsovervågning – et samlet overblik: Med Analytics kan man nemt analysere status for systemets performance og alle registrerede data. På den måde kan man med softwaren Logistics Diagnostic Analytics for eksempel udføre en omfattende overvågning af automatiske identifikationssystemers tilstand i real-tid. Uanset om der er tale om sporing af individuelle objekter på et transportbånd eller forarbejdning af flere millioner pakker dagligt i et anlæg: Med analysesoftware fra SICK har man altid et overblik over alle relevante data.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Materialelager

Helt på højde med

Just-in-time production og lean production er betegnelser for moderne lagerkoncepter, der automatisk sikrer løbende tilførsel og dermed støtter produktionsflowet aktivt. SICK tilbyder RFID- og kameraløsninger til automatisk bestilling af varer, der er oplagret i Kanban-reoler eller andre Smart-Shelf-løsninger. Men også ved oplagring og udlevering af materialer i automatiske lagersystemer anvendes mange forskellige sensorløsninger.

Automatisk oplagring

Automatiske lagre er meget komplekse strukturer, hvor processerne foregår ved store hastigheder. For at alt skal kunne foregå uden problemer i disse shuttle-lagre, lagre af smådele eller vertikale lagersystemer, er der brug for førsteklasses sensorer. De er med til at forhindre kollisioner, overhøjde, overfyldning, forkert positionering og deraf resulterende stilstandstider. Inklusive perfekt kontrol af reolfag.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Intelligent reol

Alt det, der går ud, skal også komme ind igen. Denne nemme formel for lagerføring i lagerreoler løses i mellemtiden automatisk af intelligente reoler. Ved hjælp af intelligente kamera-, laser- og RFID-løsninger detekterer de, når produkter tages ud, eller hvis et eller andet blev lagt forkert ind. Også ordrerne på de altid korrekte beholderniveauer kører fuldautomatisk.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Oplagring på udendørs areal

Til tider drejer det store hjul også helt, når materialer lægges på lager. Uanset om der er tale om råmaterialer eller meget store produktionsmidler og maskinværktøj, specielle stål- eller træstrukturer eller færdige biler og andre store slutprodukter. Selv alt det, der oplagres på udendørsarealer, er en del af varekredsløbet og kan registreres og spores på en intelligent måde. Mobile identifikationsløsninger hjælper med til det både inde og ude, ligesom lokaliseringsløsninger gør.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Materialeladning og -afladning

Bliv ved med at holde takten

Automatiseringsprocessen har ingen grænser. Dermed er automationen til stede overalt i hele materialeflowet i produktionen, fra oplagring og udlevering til plukning og i bufferlagre. På- og aflæsning af maskiner og transportmidler udgør et vigtigt interface mellem delprocesserne. I mellemtiden er automatisering ved hjælp af robotter også blevet en helt almindelig praksis på området. Udsving i produktionsprocessen udlignes med et bufferlager, og gennem større transparens og mere kontrol/overvågning ved plukningen kan man undgå stilstandstider på grund af manglende materialer eller produktionsmidler. SICK har løsningerne til alle tre discipliner: Robotteknologi, bufferlagre og plukning.

Robotteknologi

Robotter arbejder pålideligt. Men kun med de rette arbejdsindstillinger. Det sørger mange løsninger til industriel billedbehandling for. Uanset om det er til fast installerede pick-and-place-løsninger, gribende cobotter eller automatisk palletering for hver robot, så kan man ikke længere forestille sig velfungerende proceskæder uden robotteknologiløsninger. Udover at de øger effektiviteten, sørger de intelligente sensorer her også for et sikkert samarbejde mellem menneske og robot, samtidigt med at fleksibiliteten er høj.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Bufferlager

Stilstandstider i produktionen kan reduceres eller helt undgås. Her hjælper det, at man tager højde for mellemrummene mellem de enkelte produkttrin – dvs. mellem maskinerne – og sikre dem. SICK tilbyder også løsninger til bufferlagre. Materialeniveauet i lagerbeholderne er en af de faktorer, der er afgørende for at sikre problemfri processer i bufferlagre. Niveauerne måles for eksempel med SICKs TiM-serie i henhold til individuelle krav.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Plukning

Et færdig produkt er aldrig bedre end summen af de enkelte bestanddele. Eller udtrykt på en anden måde: Komplet plukning for hver kodedetektion sikrer, at der i sidste ende ikke mangler noget, og at den rigtige komponent er til rådighed. Afhængigt af læsekrav og kodetype anvendes her RFID-skrive-/læseenheder eller stationære stregkodelæsere til manuel eller automatisk scanning. Sensorer, der passer til alle slags plukkestationer, øger effektiviteten og forbedrer ergonomien på arbejdspladsen.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Materialetransport

Helt på rette spor

Den anvendte transportteknik er afgørende. Ved hjælp af disse transportteknikker er forsyningen af produktionen med nye elementer og returneringen af tomme beholdere særdeles effektiv og fleksibel, uanset om der er tale om mobile platforme, trucks, tog i fast rutefart eller transportbånd. LiDAR-sensorer, løsninger til industriel billedbehandling og radarsensorer gør transportbånd og autonome og delvist autonome såvel som bemandede køretøjer i produktionen sikrere. På den måde forhindres ophobninger og produktionsstandsninger, forhindringer på køretøjernes kørestrækninger opdages omgående, så køretøjerne kan køre uden om dem, og transportbånd overvåges effektivt. Og løsningerne kan udvides til også at sikre lasthåndterningen ved ankomst og udlevering af varer.

Transportteknik

På nogle områder er transportbånd en vigtig del af produktionen og logistikken. Så er det jo godt, at SICK også yder rådgivning og løsninger for de forskellige brancher. Forskellige løsninger hjælper med identifikation, volumenmåling og tilstedeværelseskontrol – bare for at nævne et par eksempler. Og sidst men ikke mindst er Safety Solutions også en vigtig del af transportteknikken inden for intralogistikken.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Mobile platforme

Her er erfaring vigtig. Med den modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre. Sensorløsninger fra SICK henvender sig til alle krav fra mobile platforme og køretøjer – fra førerløse trucks (FT) til specialiserede førerløse transportsystemer (FTS) – og tilbyder en fleksibilitet, der bare skal opleves.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Trucks

Sikkerhed styret af mennesker. Udover de førerløse mobile platforme og de delvist autonome transportsystemer understøtter intelligente sensorer også førerne, de tværgående shuttles, gaffeltrucks og køretøjer til smalle gange. Her anvendes mange forskellige sensorer – til kontur- eller reflektorbaseret navigation, til grov- eller finpositionering, til måling og identifikation såvel som optisk datatransmission. Alt for sikkerhedens skyld – takket være kollisionsafværgelse og positionsdetektion.

> Find den løsning, der passer til dig, her

Downloads