Måling af trykluftforbruget i produktionen

Den termiske flowsensor FTMg måler flow, temperatur og procestryk i trykluftsystemer. Den anvendes i den centrale del af trykluftproduktionen, i forsyningsnettet og i de tilsluttede maskiner. Den interne datalogning i et tidsrum på syv dage og den integrerede statiske analyse hjælper med at detektere lækager i trykluftsystemer. Alle måledata kan transmitteres via IO-Link eller med koblingssignaler og analoge signaler. Med Power over Ethernet (kommunikation via OPC UA) kan man desuden foretage en nem webbaseret tilslutning til en PC eller til Cloud, så energiforbruget bliver transparent.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Flowmåler med energimålingsfunktion
  • Måler trykluft og ikke-korrosive gasarter såsom argon, helium, kuldioxid og kvælstof
  • Visualisering af trykluftforbruget via Monitoring App FTMg fra SICK
  • Måling af gasflow og -temperatur, procestryk og energiforbrug med en enkelt sensor
  • Lavt tryktab
  • Stor måledynamik til overvågning af cylindre og lækager