Intelligent sensorteknik langs hele værdikæden

Mere

Kontrolleret forbrænding

FLOWSIC-flowmåleteknik er perfekte til styring af processerne i flaregasanlæg og måler pålideligt fra helt lave til meget store gashastigheder. På den måde kan man sikre det optimale forhold mellem ilt og damp til forbrændingsgassen og bestemme det faktiske volumen af afbrændt flaregas.

Se trailer

Transport, distribution og lagring

På samtlige afregningspunkter er det vigtigt at foretage en præcis registrering af gasmængden og gaskvaliteten, så der sikres korrekt afregning. Sensorer fra SICK måler i realtid, præcist, pålideligt og opfylder dermed de lovmæssige og måletekniske bestemmelser.

Se trailer

Overvågning af emissioner

På samtlige afregningspunkter er det vigtigt at foretage en præcis registrering af gasmængden og gaskvaliteten, så der sikres korrekt afregning. Sensorer fra SICK måler i realtid, præcist, pålideligt og opfylder dermed de lovmæssige og måletekniske bestemmelser.

Læs mere

Sensor Intelligence til brancher, der beskæftiger sig med flydende naturgas

Som en følge af det globalt stigende behov for energi vokser infrastrukturen til likvefaktion, transport, lagring og distribution af naturgas. Med en gennemprøvet sensorteknologi og en omfattende løsningsportefølje understøtter SICK fiskale beregninger såvel som proceskontrol og emissionsovervågning.

Læs mere

Overvåge. Advare. Beskytte.

Undgåelse af risici er en væsentlig opgave i procesindustrien. Her sørger SICK-løsninger for at yde den afgørende ekstra sikkerhed langs hele værdikæden. Og fordi det især er vigtigt at beskytte menneskerne for at sikre et produktivt driftsforløb, tilbyder SICK certificerede løsninger til funktionel sikkerhed.

Læs mere
Intelligent sensorteknik langs hele værdikæden
Kontrolleret forbrænding
Transport, distribution og lagring
Overvågning af emissioner
Sensor Intelligence til brancher, der beskæftiger sig med flydende naturgas
Overvåge. Advare. Beskytte.

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Filtrer efter:

Downloads