Olie og gas

Opgaver i olie- og gasindustrien

I deres bestræbelser på at dække den voksende efterspørgsel efter energi skal olie- og gasindustrien hele tiden afveje emnerne omkostningspres og miljøbevidsthed mod hinanden. Her er der brug for intelligente løsninger for at kunne klare sig på dette stærkt konkurrenceprægede marked. I mange tilfælde baserer enhederne, som er hjertet i disse løsninger, på sensorbaserede teknologier, der bestemmer kulbrinternes mængde og kvalitet – fra boring til forbruger, fra råmateriale til slutprodukt. De data, der leveres af moderne sensorer, sikrer renere processer og større effektivitet, for SICK tilbyder en bred vifte af produkter og systemer, der selv under med mest krævende driftsforhold kan udføre til pålidelige målinger.

Olie og gas
Branchesegment 1
Opstrøms
Branchesegment 2
Midtvejs
Branchesegment 3
Nedstrøms

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering