Kontakt
Feedback

Mobil automation

Intelligente sensorer til effektive mobile entreprenørmaskiner

SICK følger dig som en kompetent partner på sensorområdet på din vej til både højautomatiske og autonome, mobile entreprenørmaskiner. Med integrationen af sensorer og sensorsystemer opstår der intelligente og hverdagsegnede løsninger, der lever op til ønsket om større produktivitet, samtidig med at procesomkostningerne sænkes. Branchen mobil automation omfatter land- og skovbrugsmaskiner, byggeri- og minedriftsmaskiner, specialkøretøjer og kommunale køretøjer. I forbindelse med mobil automation er sensorernes hovedopgaver bl.a. kollisionsadvarsel, kontorstyring, positionering og detektion. Til disse formål tilbyder SICK en omfattende portefølje af standardsensorer - fra intelligente sensorer med integrerede applikationsalgoritmer til komplekse systemløsninger.

Mobil automation
Sensor solutions for Mobile Automation
Opad