Minedrift

Sikre produktiviteten i både den underjordiske minedrift og minedriften i åbne brud samt i smelteanlæggene.

Se trailer

Problemfri transport

Effektive løsninger til transportbånd

Et kæmpemæssigt arbejde! Mange industrier styrer bulkmaterialer i en kontinuerlig proces. Ofte udendørs i al slags vejr. For at kunne klare denne udfordring tilbyder SICK intelligente løsninger.

Mere

Kollisionsadvarsel

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Beskyttelse af udstyr, infrastruktur og minemedarbejdere på et mineområde stiller store krav til alle maskinoperatører. Hos store minedriftskøretøjer forekommer der meget ofte døde vinkler, der begrænser udsynet. Som en sikkerhedsforanstaltning og til optimering af den daglige brug af køretøjer tilbyder SICK specielle førerassistentsystemer til minedriften.

Mere

Gasanalyse

Sensorløsninger til gasanalyse i underjordisk minedrift

Mere

Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid

Løsninger fra SICK til CCUS-applikationer

Mere

Tid til hydrogen

For at fremskynde skiftet til vedvarende energikilder er det afgørende, at grøn hydrogen kan fremstilles effektivt og billigt. SICK støtter disse bestræbelser med skræddersyet sensorteknologi ved mange målepunkter, og virksomheden arbejder løbende på at udvikle teknologier til at sikre hydrogenets fremtid.

Mere
Minedrift
Problemfri transport
Kollisionsadvarsel
Gasanalyse
Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid
Tid til hydrogen

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sikre produktiviteten i både den underjordiske minedrift og minedriften i åbne brud samt i smelteanlæggene.

Fra overvågning af gaskoncentrationer og luftkvaliteten i miner til kollisionsafværgelse ved store køretøjer omkring minen: SICK har en bred vifte af sensorer og systemer til at øge sikkerheden og overvåge potentielt farlige situationer. SICKs udbud omfatter løsninger til analyse og overvågning af grubegas i kulminedriften. Takket være disse løsninger får mineoperatøren udover værdifulde sikkerheds- og ventilationsdata også informationer til identifikation af grubeområder, hvor der må eller ikke må anvendes minearbejdere. Derudover tilbyder SICK løsninger til beskyttelse af mobile arbejdsmaskiner, til kollisionsafværgelse og tunnelvarslingssystemer i underjordisk minedrift og minedrift i åbne brud.

Trends & nyheder

Fokus på den døde vinkel: Aktiv kollisionsadvarsel til mobil automation

Ved rangering og baglænskørsel med mobile arbejdsmaskiner sker der ofte uheld på byggepladserne, i den åbne og underjordiske minedrift, med kommunale køretøjer og specialkøretøjer samt i land- og skovbruget. Til overvågning af de områder ved siden af og bagved de mobile arbejdsmaskiner, som ikke kan ses, udgør 3D-vision-sensoren Visionary-B CV et aktivt førerassistentsystem, der pålideligt detekterer personer og objekter i den døde vinkel og advarer mod kollisioner.

> Mere

Kun den, der styrer bevægelserne, kan forbedre dem

Skal vi vædde, at man ... med en gravemaskines skovl kan placere en pladespillers nål præcist mellem to sange på en LP, eller at man med to gravemaskiner kan hænge seks par sokker op på fire minutter? Jo, det kan man. Med denne gravemaskine hhv. lidt fingerspidsfornemmelse vandt kandidaterne deres væddemål i tv-showet “Wetten, dass ...?”. Det, som smarte gravemaskinefans har afprøvet for sjov, nemlig at lade et erhvervskøretøj arbejde særdeles præcist, foregår allerede i dag automatisk inden for land- og skovbrug, anlæg af veje og minedrift m.m.

> Mere

Systemafbrydelse i adé-minen

Den kinesiske mineindustri anvender traditionelt vejesystemer til at beregne transportydelsen. På grund af de barske omgivelser og især under dårlige vejrforhold svigter de imidlertid ofte eller leverer forkerte resultater. Hver gang, der opstår en driftsafbrydelse, skal systemudbyderne så sende deres serviceingeniører ud til minerne. Nu anvender man flowmåleren Bulkscan® LMS511. Den måler pålideligt det volumen, der ligger på båndet, og forhindrer, at båndet kører skævt – også i dårligt vejr.

> Mere

Mobile Connectivity: Intelligente netværk og digitalisering

Gateway-systemet TDC (Telematic Data Collector) indsamler og gemmer data fra flere sensorer, også forskelligartede sensorer, via forskellige interfaces. Mobilkommunikationen, som er indeholdt i det eksisterende system – WLAN eller Ethernet – transmitterer dataene til en kundeserver eller SICK Cloud. Desuden kan der på basis af de indgående data foretages analyser i TDC-systemet, der kan resultere i realtidsvisninger (reaktioner) via I/O’er eller sms-beskeder (alarmer). De ind- og udgående data kan anvendes til efterfølgende procesoptimering og større transparens og øger dermed produktiviteten. Til det formål tilbyder SICK valgfrit kundespecifikke Cloud-løsninger (SaaS).

> Mere

udfordringer

Overvågning og kontrol

Analysatorer og analyseløsninger fra SICK overvåger og kontrollerer emissionsgrænseværdierne, atmosfæren i underjordiske mineanlæg og emissionen af skadelige stoffer til miljøet. MINESIC700 GHG fra SICK overvåger CO2-værdierne i minedriften for at kontrollere/overvåge emissionen af drivhusgasser og er en del af virksomhedens omfattende portefølje.

Måling

Sensorer og sensorsystemer fra SICK egner sig perfekt til præcis, direkte måling af volumen- og masseflows. For at udnytte transportbåndet optimalt og reducere antallet af uheld overvåges hastigheden, læssehøjden og fordelingen af bulkmaterialet.

Sikring

Beskyttelse af personale, maskiner og anlægsaktiver har højeste prioritet i en mine. Sensorerne og sensorløsningerne fra SICK sikrer farlige områder, maskinpositioner og -bevægelser. De innovative og banebrydende produkter fra SICK løser denne opgaveformulering på fremragende måde.

Service

SICKs eksperter yder kompetent rådgivning, kvalificeret support, detaljeret projektplanlægning og -udvikling samt ydelser i forbindelse med installation idriftsættelse. Desuden står SICK til rådighed med vedligeholdelse i forbindelse med planlagte stilstandstider og i nødsituationer.

Kollisionsadvarsel

3D Machine Vision Visionary-B

3D Machine Vision Visionary-B er ideel som førerassistance i tunge, terrængående erhvervskøretøjer, der anvendes på udendørs arealer. Billederne vises live på monitoren, og med optiske og akustiske signaler advarer de operatøren mod at overtræde 3D-detektionsområdet. Systemet advarer kun føreren i kritiske situationer, f.eks. under rangeringen. Som plug and play-løsning er Visionary-B let at parametrere, hurtigt klar til drift og nem at betjene.

2D- og 3D-LiDAR-sensorer

2D- og 3D-LiDAR-sensorer giver en bred vifte af applikationer. De registrerede to- eller flerdimensionale konturdata kan behandles både eksternt og internt. Afhængigt af udførelsen af udførelsen er produkterne i LiDAR-sensor-porteføljen velegnede til kollisionsadvarsel i førerassistentsystemer i mobile arbejdsmaskiner. Takket være deres robusthed og den fremragende performance udgør 2D- og 3D-LiDAR-sensorerne kernen i assistentsystemerne til kollisionsadvarsel – selv under ugunstige vejrforhold.

Førerassistentsystemer

Til at realisere førerassistentsystemer til kollisionsadvarsel tilbyder SICK komplette sensorløsninger. Disse intelligente systemer reducerer maskinkonstruktørens udgifter til indbygning og analyse markant. Sensorsystemerne MINESIC er et eksempel herpå.

Downloads