Aluminium

Sensorlösungen von SICK für die Aluminiumindustrie

Se trailer

Stålindustri

Hold hovedet koldt for at opnå større effektivitet – selv ved en temperatur på 1.400 grader.

Se trailer

Problemfri transport

Effektive løsninger til transportbånd

Et kæmpemæssigt arbejde! Mange industrier styrer bulkmaterialer i en kontinuerlig proces. Ofte udendørs i al slags vejr. For at kunne klare denne udfordring tilbyder SICK intelligente løsninger.

Mere

Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid

Løsninger fra SICK til CCUS-applikationer

Mere

Tid til hydrogen

For at fremskynde skiftet til vedvarende energikilder er det afgørende, at grøn hydrogen kan fremstilles effektivt og billigt. SICK støtter disse bestræbelser med skræddersyet sensorteknologi ved mange målepunkter, og virksomheden arbejder løbende på at udvikle teknologier til at sikre hydrogenets fremtid.

Mere

Outdoor Safety

At overvinde grænser

Stor produktivitet er et vigtigt emne for vore kunder, ikke kun på indendørsarealer, men også udendørs.

Mere
Aluminium
Stålindustri
Problemfri transport
Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid
Tid til hydrogen
Outdoor Safety

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Filtrer efter:

overblik

Sensorløsninger til metal- og stålindustrien

Der er brug for intelligente sensorer mange steder i produktion, forarbejdning, transport og lagring af råvarer af metal. Her sikrer sensorer en effektiv og sikker produktion og afbrydelsesfri forarbejdning. SICK har kompetencer og viden om mange forskellige anvendelsesområder: Positionering af kraner, maskindele og materialer, måling af flow og niveau i siloer og på transportbånd, overvågning af de relevante værdier til processtyring, sikring af farlige områder. Dette er kun et udpluk af SICKs omfattende sortiment af løsninger.

Trends & nyheder

Måling lige til grænsen – sådan sparer SICKs ”fire masters” energi ved hjælp af analyser af udstødningsgas

Stålet bobler kraftigt orange i den elektriske lysbueovn. Flammerne blusser frem fra den smalle spalt mellem ovnbeholderen og udstødningsmanifolden, og heden springer nærmest frem mod en. En sådan situation kalder stålarbejderne ganske enkelt et ”barskt miljø” – men det dækker over så ekstreme forhold for mennesker og enheder, at der er brug for særlige evner for at kunne styre dem. Med gennemprøvede løsninger, der er beregnet til procesoptimering, deltager SICK i målingerne af emissioner fra elektriske lysbueovne og den ikke mindre intensive overvågning af cementovne. Udover sikkerhedsforhold på grund af gasanalyser og lækageovervågning betyder det især også energibesparelser.

> Mere

Frit udsyn for smede- og transportmanipulatorer med 3D Machine Vision

Smedemanipulatorerne fra Siegerland må der helst ikke stå noget i vejen for. Transport- og håndteringsmaskiner fra DANGO & DIENENTHAL klarer let en vægt på 1.000 tons. Og dens op til 350 tons tunge last er stadig meget varm – selv om stålindustrien her plejer at kalde det ”varm”, på trods af at der er tale om et glødende element med en temperatur på op til 1.200 grader celsius. Kravene om driftssikkerhed i praksis er også høje. 3D Machine Vision-teknologien fra SICK sørger for et bedre udsyn for smede- og transportmanipulatorer – især bagud.

> Mere

3D-inspektion i et stålværk: Ingen større udfordring for Ranger3

Optisk 3D-inspektion i varmproduktionen af strengstøbninganlæg, varm- og rørvalseværker – steder, hvor flimrende overflader, varme, gnister, snavs og fugt er en del af hverdagen? For IMS Messsysteme GmbH – markedsfører på området – er det en vigtig spidskompetence. Med Ranger3 fra SICK har virksomheden i over et år benyttet sig af en 3D-vision-sensor, der forbedrer virksomhedens egne inspektionssystemers performance markant og samtidigt åbner op for nye anvendelsesområder og forretningsmuligheder.

> Mere

Anvendelsesområder

Sikring og beskyttelse

Det er ikke kun beskyttelsen af mennesker der er vigtig. Også fabrikken og maskinerne skal sikres mod skader og tab. SICK tilbyder løsninger til kollisionsafværgelse, adgangskontrol til farlige områder og forhindring af uheld i og uden for produktionsbygningerne.

Emissionsovervågning

Målesystemer kontrollerer enten, at der leves op til emissionsstandarder, og at de overholdes, eller de giver besked om overskridelser af grænseværdier. Under alle omstændigheder stoler de driftsansvarlige i metal- og stålværkerne på SICKs kompetencer, når der skal vælges egnede løsninger til måling af gasflow og støvkoncentration samt til gasanalyse.

Optimering af materialeflow

2D-LiDAR-sensorer og flowmålere måler volumenflowet på transportbånd. Niveaumålere overvåger indholdet i siloer og materialeudløb. Encodere og sensorer til detektion styrer doseringen. Også materialehåndteringen drager nytte af SICKs sensorteknologi. Produktionen bliver mere effektiv

Downloads