Kontakt
Feedback

Metal og stål

Udfordringer i metal- og stålindustrien

Der er brug for intelligente sensorer mange steder i produktion, forarbejdning, transport og lagring af råvarer af metal. Her sikrer sensorer en effektiv og sikker produktion og afbrydelsesfri forarbejdning. SICK har kompetencer og viden om mange forskellige anvendelsesområder: Positionering af kraner, maskindele og materialer, flow- og niveaumåling i siloer og på transportbånd, overvågning af de relevante værdier til processtyring, sikring af farlige områder. Dette er kun et udpluk af SICKs omfattende sortiment af løsninger.

Metal og stål
Branchesegment 1
Stål

From micron to mile. In all dimensions. Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser.  

Læs mere

Opad