Kraftværk

En sikker konstant i forandring.

Mere

Industrikedler

Ved produktionen af damp i store fyringsanlæg eller mindre kedelanlæg overvåger sensorer fra SICK en mangfoldighed af målepunkter i anlægget og de umiddelbare omgivelser. Takket være muligheden for at kombinere de digitale informationer med f.eks. I/O-Link lykkes automatiseringen desuden let og intelligent.

Mere

Flowmålesystemer fra SICK

Nøglefærdige løsninger til måling af naturgas

Se trailer

På solsiden

Solenergianlæg kan forsyne hele regioner med miljøvenlig energi i løbet af dagen. De driftsansvarlige bliver dog først helt tilfredse, når anlæggene kører optimalt − med en høj virkningsgrad, pålidelig driftssikkerhed og rentabilitet. SICK hjælper med sensorer ved samtlige processer.

Mere

Tid til hydrogen

For at fremskynde skiftet til vedvarende energikilder er det afgørende, at grøn hydrogen kan fremstilles effektivt og billigt. SICK støtter disse bestræbelser med skræddersyet sensorteknologi ved mange målepunkter, og virksomheden arbejder løbende på at udvikle teknologier til at sikre hydrogenets fremtid.

Mere

Gas, kul, diesel, biomasse og klimabeskyttelse

Fossile kraftværker vil også inden for den nærmeste fremtid stille kapacitet til rådighed til at producere den strøm, der er nødvendig for at sikre basislasten. For at dette også skal kunne accepteres i forhold til klimaet, skal miljøpåvirkninger på grund af støv- og gasemissioner reduceres til et minimum. SICK støtter de driftsansvarlige med en lang række analyser.

Se trailer
Kraftværk
Industrikedler
Flowmålesystemer fra SICK
På solsiden
Tid til hydrogen
Gas, kul, diesel, biomasse og klimabeskyttelse

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Træffer 1 - 8 af 117

overblik

En sikker konstant i forandring.

Energisektoren forandrer sig. Andelen af vedvarende energi i strømmixet er tiltagende. Store traditionelle kraftværker baseret på fossile brændstoffer ændres til mindre, lokale strømproducenter og slutter sig sammen i mikronetværk. Tendensen hedder digitalisering. SICK er forberedt på denne transformation og hjælper fortsat kraftværksoperatører og mindre strømproducenter med intelligente og gennemprøvede sensorer i forbindelse med mange forskellige måleopgaver. Det er noget, man kan stole på.

Trends & nyheder

Hvordan kan man udnytte vedvarende energiformer på den mest effektive måde?

I dag kan man slet ikke forestille sig bæredygtige energisystemer uden vindenergianlæg og solcelleparker. Vind og sol er sikre energikilder. Sensorer fra SICK bidrager til, at vindenergianlæg og solcelleparker fungerer effektivt – selv under meget krævende klimatiske forhold.

> Læs mere

Hældningssensorer sætter nye normer

Præcise en- og todimensionale hældningssensorer til omkostningsfølsomme applikationer er nu ved at vinde frem. Med den kapacitive MEMS-teknologi er sensorerne desuden robuste, maksimalt driftssikre og byder på høj målesikkerhed i hele måleområdet – også der, hvor omgivelsesbetingelserne er udfordrende.

> Læs mere

Downloads