Kontakt
Feedback

Kraftværk

En sikker konstant i forandring.

mere

Gas, kul, diesel, biomasse og klimabeskyttelse

Fossile kraftværker vil også inden for den nærmeste fremtid stille kapacitet til rådighed til at producere den strøm, der er nødvendig for at sikre basislasten. For at dette også skal kunne accepteres i forhold til klimaet, skal miljøpåvirkninger på grund af støv- og gasemissioner reduceres til et minimum. SICK støtter de driftsansvarlige med en lang række analyser.

Se trailer

På solsiden

Solenergianlæg kan forsyne hele regioner med miljøvenlig energi i løbet af dagen. De driftsansvarlige bliver dog først helt tilfredse, når anlæggene kører optimalt − med en høj virkningsgrad, pålidelig driftssikkerhed og rentabilitet. SICK hjælper med sensorer ved samtlige processer.

mere

Smart Services

Intelligente service- og vedligeholdelsesydelser giver tydelige fordele. Med Monitoring Box kan kraftværksoperatører f.eks. overvåge de anvendte måleres og sensorers tilstand hele tiden. De tilhørende moniterings-apps advarer bl.a. mod kontamineringsrisici, så man kan arrangere service på et tidligt tidspunkt.

mere

At holde luften ren

Når udstødningsgas slippes ud i luften, skal de lovmæssige grænseværdier for skadelige stoffer overholdes. Jo mere præcis målingen er, desto større sikkerhed har kraftværksoperatørerne, fordi måledataene transmitteres online direkte til myndighederne. Overvågningssystemer fra SICK har vist deres værd i årtier.

mere

Produktion af damp

Ved produktionen af damp i store fyringsanlæg eller mindre kedelanlæg overvåger sensorer fra SICK en mangfoldighed af målepunkter i anlægget og de umiddelbare omgivelser. Takket være muligheden for at kombinere de digitale informationer med f.eks. I/O-Link lykkes automatiseringen desuden let og intelligent.

mere
Kraftværk
Gas, kul, diesel, biomasse og klimabeskyttelse
På solsiden
Smart Services
At holde luften ren
Produktion af damp

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Træffer 1 - 8 af 100

overblik

En sikker konstant i forandring.

Energisektoren forandrer sig. Andelen af vedvarende energi i strømmixet er tiltagende. Store traditionelle kraftværker baseret på fossile brændstoffer ændres til mindre, lokale strømproducenter og slutter sig sammen i mikronetværk. Tendensen hedder digitalisering. SICK er forberedt på denne transformation og hjælper fortsat kraftværksoperatører og mindre strømproducenter med intelligente og gennemprøvede sensorer i forbindelse med mange forskellige måleopgaver. Det er noget, man kan stole på.

Ydelsesportefølje

Løsninger til kraftværker

Trends & nyheder

Hældningssensorer sætter nye normer

Præcise en- og todimensionale hældningssensorer til omkostningsfølsomme applikationer er nu ved at vinde frem. Med den kapacitive MEMS-teknologi er sensorerne desuden robuste, maksimalt driftssikre og byder på høj målesikkerhed i hele måleområdet – også der, hvor omgivelsesbetingelserne er udfordrende.

> Læs mere

SICK hjælper til med arbejdet i en kontinuerlig proces

Et kæmpemæssigt arbejde! Det daglige arbejde i mange industrier – de styrer bulkmaterialer i en kontinuerlig proces. Ofte udendørs i al slags vejr. For at kunne klare denne udfordring tilbyder SICK intelligente løsninger til branchen. Måle- og sensorteknik fra SICK overvåger, kontrollerer og optimerer transportanlæg, der anvendes i mange forskellige branchen inden for industrien.

> Læs mere

BREF står i kø – BREFSelector bliver

Klagen til Europa-Kommissionen over direktivet om industriemissioner i store fyringsanlæg er godkendt af de europæiske domstole. Direktivet og det tilhørende BAT-referencedokument skal afprøves af Europa-Kommissionen inden for et år og meget sandsynligt revideres. Indtil da vil BAT-referencedokument stadig være gældende. Den database – BREFSelector – som SICK har etableret, hjælper kunderne, når de skal vælge de korrekte målemetoder i henhold til direktivet.

> Læs mere

Downloads

Opad