Kontakt
Feedback

Kraftværk

Udfordringer i kraftværksindustrien

I forbindelse med strømproduktionen står kraftværksindustrien over for utallige udfordringer. Effektiv anvendelse af brændstoffer og beskyttelse af anlægget er afgørende for et kraftværks rentabilitet. I næsten alle lande er overvågning af emissioner fra kraftværker og kontrol af miljøforureningen obligatoriske.

SICK er den perfekte partner for kraftværksindustrien. Den brede vifte af intelligente sensorer og løsninger er til gavn i alle anvendelsesområder inden for strømproduktionen: Lige fra materialeindkøb over røggasrensning til emissionsovervågning.

Kraftværk
Branchesegment 1
Kul (brun- og stenkul)
Branchesegment 2
Gas
Branchesegment 3
Biomasse
Branchesegment 4
Diesel
Branchesegment 5
Solceller
Opad