Produktion af hydrogen

Anlæg til hydrering, hydrocracking og isomerisering forbruger store mængder hydrogen. Derfor har de fleste raffinaderier deres egne anlæg til produktion af hydrogen. Hydrogenproduktionen består af flere trin, heriblandt damp-reforming, shift-reaktion, CO2-udskillelse og efterfølgende rensning. Her skal hvert eneste procestrin kontrolleres præcist for at sikre maksimal produktudbytte og -kvalitet. Ekstraktive gasanalysatorer er pålidelige og billige løsninger, der er nemme at betjene, og som overvåger H2, CO, CO2 og CH4.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning
  • 6 forskellige analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (TC) og UNOR (NDIR)
  • 4 forskellige husvarianter
  • Gasmodul med målegaspumpe og/eller overvågningssensorer
  • Husvariant til nem og hurtig indbygning i analysesystemer
  • Fjerndiagnose via Ethernet med software SOPAS ET