Oxidering af mercaptaner (Merox)

Mercaptaner er komponenter, der er uønskede i raffinerede produkter, fordi de påvirker deres kvalitet negativt. Disse svovlforbindelser fjernes ved oxidering i en Merox-proces. Til det formål udskilles mercaptanerne og oxideres derefter til alkyldisulfider ved hjælp af overskydende luft. Oxideringsprocessen overvåges som regel af proces-analysatorer gennem måling af iltindholdet i udlufteren, der er koblet på efter disulfidudskilleren.