Fackelüberwachung

Flaregasanlæg forefindes i alle raffinaderier som en del af sikkerheds- og røggassystemet, fordi man med dem kan sikre kontrolleret udblæsning af store mængder brændbare komponenter i tilfælde af driftsforstyrrelser. Tryk, flow og sammensætning af flaregasser kan pr. definition variere meget i korte perioder. Moderne ultralyds-gasflowmålere kan håndtere disse udfordringer takket være et stort dynamisk driftsområde, som både dækker de mindste flowhastigheder og hastigheder på over 120 m/sek. Desuden kan ultralyds-gasflowmålere også måle damp og naturgas.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Pålidelig gasflowmåling i flaregasapplikationer
  • Højtopløselig måling og kort reaktionstid
  • Innovativt sensordesign til meget høj gashastighed og gastemperaturer på op til 280 °C
  • Optimal signaltransmission - selv ved atmosfærisk tryk
  • Styreenhed monteret i en afstand på op til 1.000 m
  • Konfiguration af en enkelt eller flere stier, valgfri Lanseversion
  • Nulpunktskontrol efter fabriksnormen i feltet
  • Kontrolcyklus for automatisk selvdiagnosticering/signaloptimering
  Pålidelig gasflowmåling ved flaregasanlæg i transportanlæg til råolie og naturgas, raffinaderier og kemiske virksomheder.
  • Mulighed for målinger under alle driftsforhold, ved store gashastigheder og varierende gassammensætninger
  • Intuitivt betjeningssoftware FLOWgateTM
  • I-diagnosticsTM til selvovervågning, nem kontrol og tilstandsrelateret vedligeholdelse af systemet
  • Eftermonteringsløsninger til eksisterende målesystemer