Råolieforarbejdning

I raffinaderier forarbejdes råolie til førsteklasses brændstoffer som LPG, benzin, petroleum og diesel. Blandt de primære processer er separationen af råolien ved hjælp af destillation, den efterfølgende omdannelse (cracking, reforming, isomisering), behandling (f.eks. afsvovling) og den afsluttende blanding af slutprodukter. Raffinaderier konfronteres med komplekse markedsbetingelser, der hastigt forandrer sig. Heriblandt er udsving i råoliekvaliteten, den nødvendige fleksibilitet i produktsortimentet, krav om lavt svovlindhold, strenge emissionsgrænser og prissvingninger. For at være konkurrencedygtig og rentabel er der behov for konstante tilpasninger og optimeringer. SICK tilbyder gennemprøvede produkter og løsninger til både proces- og emissionsanvendelser.

Råolieforarbejdning