Kontakt
Feedback

Kemi, petrokemi og raffinaderier

Hurtige og sikre processer i kemi, petrokemi og raffinaderier ved hjælp af pålidelig analyseteknik og pålidelige sensorer

Raffinaderier og kemifabrikker udgør ekstremt udfordrende omgivelser. Håndteringen af store mængder farlige stoffer, højdynamiske markeder, hård konkurrence på globalt plan og strenge miljøstandarder er afgørende faktorer for branchen. Procesautomation på flere plan og på tværs af hele værdikæden har stor betydning for et anlægs rentabilitet, idet den sikrer problemfri drift og yder maksimal sikkerhed. Især procesanalysatorerne yder et stort bidrag til at sænke produktionsomkostningerne, øge produktudbyttet og sikkerheden samt overholde de lokale emissionsbestemmelser. De løser vigtige opgaver og sikrer maksimal effektivitet og driftssikkerhed i anlæggets forskellige dele.

Kemi, petrokemi og raffinaderier
Opad