Nålekompensation

Ved nålekompensationsanordningen registreres og måles doseringsnålens position i alle tre koordinatakser X, Y og Z. Til det formål fastsættes et mekanisk detektionspunkt til måling af nålens længde. WFL-gaffelsensorer måler automatisk positionsafvigelser fra X- hhv. Y-retningen med en præcis laserstråle i henhold til den pågældende forskydning i systemet. Det betyder større processikkerhed og en reduktion af standtiderne efter materiale- og nåleskift.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Den perfekte sensor til detektering af minimale dele og præcis positionering
  • Yderst præcis laser i klasse 1
  • Enkel og præcis indstilling af detektionsniveauet via IO-Link, teach-in-tast eller plus-minus-taster
  • Kort reaktionstid: 100 μs
  • PNP- og NPN-transistor udgang
  • Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke
  • Stabilt aluminiumshus med tætningsgrad/kapsling IP 65
  • Smart Sensor med integreret IO-Link-interface