Handels- og distributionsterminaler

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Softwareløsninger til pålidelig verifikation af objekter

Hazmat Detection, Bag Box Classification, Single Item Verification, Optical Character Recognition (OCR)

Se trailer

Lokalisering

Gennemsigtighed på tværs af grænserne

Se trailer

Logistikken bliver smart

Større effektivitet i hele forsyningskæden

Virksomheder står over for en stor udfordring – nemlig at handle så effektivt som muligt. Materialeflows og intralogistiske processer skal til enhver tid være tilpasset hinanden optimalt. Hvis der er noget i vejen på et punkt, påvirker det hele værdikæden – og i sidste ende også konkurrenceevnen. I forbindelse med I4.0 sørger intelligente sensorer og netværksbaserede systemer for effektive processer inden for logistikken.

Mere

I4.0 tager fart

Vore sensorløsninger til mobile platforme

Fleksibilitet opstår nu helt af sig selv: Med vores modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, lokalisering, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre.

mere

Samarbejde i øjenhøjde

Sensorløsninger til robotteknologien

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist – forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.

Mere
Handels- og distributionsterminaler
Softwareløsninger til pålidelig verifikation af objekter
Lokalisering
Logistikken bliver smart
I4.0 tager fart
Samarbejde i øjenhøjde

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sensorløsninger til handels- og distributionsterminaler

Verden over oplever handlen hastige forandringer. Fastboende forhandlere driver med succes ekstra salgskanaler, og online-forhandlere investerer i at udvide deres butikker. I den sammenhæng er den store udfordring, at alle skal mestre omnichannel-logistikken. Lagre, der indtil videre har leveret forsendelser på paller til detailhandlen, har i mellemtiden udviklet sig til fulfillment-centre og dermed overtaget den samlede ordreekspedition. Disse centre kan sende e-handels-ordrer direkte til kunden; de kan ekspedere online-indkøb, levere varer til afhentning i forretningerne og overtage alle afdelingens ekspeditioner. Det gør bestillingsprocesserne meget mere komplekse. Det vedrører ikke kun den omfattende plukkeopgave, men også den præcise og effektive viderebefordring, sporing og forarbejdning af varer i hele materialeflowet. Derfor er fleksible og skalerbare logistikprocesser et absolut must i dag. Større fleksibilitet opnås dog kun gennem en udvidelse af netværket og den udveksling af informationer, som dermed bliver mulig. Netværk kan etableres, når pålidelige og selvtænkende sensorer registrerer virkeligheden i form af data. Sensorteknologi og sensorintelligens fremskynder procesforandringer, fordi de detekterer forbedringspotentialet hurtigere, og fordi løsningerne derfor kan implementeres omgående.

udfordringer

Måling

Lysgitre, LiDAR-sensorer og kamerasystemer såvel som vægte måler afstande, overbredde, profilstørrelser, pakkevolumen og objektvægt. De informationer, som enhederne stiller til rådighed, sikrer effektivitet og processikkerhed – også i forbindelse med vigtige lager- og transportopgaver.

Identifikation

Den automatiske identifikation af produkter er en kritisk opgave inden for lager- og transportteknikken. På området automatisk identifikation behersker SICK ikke kun alle vigtige teknologier, men stiller også de rigtige spørgsmål for at kunne træffe det rigtige valg for den pågældende opgave ud fra teknologiporteføljen (RFID-skrive-/læseenhed, laserbaserede stationære stregkodescannere og kamerabaserede kodelæsere).

Sikring

SICK tilbyder en omfattende portefølje af sensorer, systemer, løsninger og tjenesteydelser for at kunne opfylde lovgivningens og normernes sikkerhedskrav. Denne portefølje betyder effektiv sikring af farlige områder, robotter og mobile platforme og sikrer dermed meget stor driftssikkerhed for anlægget og god produktivitet.

Sammenkobling og integration

Nem og hurtig adgang til informationer med et komplet diagnosekoncept er en vigtig strategisk fordel. Vore intelligente sensorløsninger og sikkerhedsstyringer stiller forskellige integrationsteknologier til rådighed, som på basis af HMI, PLC og Engineering Tools sikrer let adgang til de data, som vore sensorer genererer.

Trends & nyheder

Lokalisering inde og ude: Fuld transparens i materialeflowet

Logistikprocesserne bliver mere og mere komplekse. Transparensen bliver derfor i stigende grad en afgørende forudsætning for at øge effektiviteten og produktiviteten i logistikprocesser. På baggrund af stadigt mere fleksible, modulære og selvorganiserende transportprocesser i den interne produktions-, montage- og distributionslogistik handler det om at kunne give et svar på spørgsmålet om hvorhen og hvornår præcist hvad angår sted og tid, for eksempel i forbindelse med trucks, transporthjælpemidler og gods. En mulighed, der allerede har stået sin prøve i praksis, er lokaliserings- og analyseteknologier fra SICK.

> Mere

Deep Learning er fremtiden og sikrer større effektivitet

Maskiner lærer at tænke. Deep Learning er en Machine-Learning-teknik og nok den vigtigste fremtidsteknologi på emneområdet kunstig intelligens. SICK transmitterer denne nøgleteknologi til sine sensorer og giver dermed kunden ekstra fordele, der giver større produktivitet og fleksibilitet.

> Mere

Sensorer styrer de samarbejdende robotters fremtid

Videreudviklingen af små effektive robotter, der kan anbringes fleksibelt og samarbejde med mennesker, sker i en voldsom fart. Her er sensorer fra SICK en vigtig faktor. Intelligente sensorer spiller en vigtig rolle ved både justeringen og positioneringen af mobile cobotter og den sikre overvågning af deres omgivelser. Letvægtscobotter, der kører hen til deres arbejdsposition på førerløse trucks og positionerer sig selv, er den nyeste trend. På den måde bliver fleksibelt arbejde uden indhegninger mere og mere standard i robotteknologien og det nye grundlag for velfungerende automatisering.

> Mere

Overvåge logistikdata, være hurtigere til at træffe de rigtige beslutninger

I distributionsterminaler med store gennemløbsmængder registrerer og transmitterer sensorer hver dag store mængder af logistikdata. Den virkelige udfordring er dog at registrere og fortolke alle dataene. SICKs Software Package Analytics sammenfatter dataene for at gøre det lettere for dig at visualisere dataene fra alle SICK-sensorer, så du kan tage hurtige og velbegrundede beslutninger vedrørende din logistik.

> Mere

Downloads