Automatisk objektidentifikation med RFID på transportbåndet

Med det modulære track-and-trace-system RFCS (Radio Frequency Conveyor System) udføres læsningen af de RFID-transpondere, der er anbragt på objekter, og dermed objektdetektionen fuldautomatisk – uden at materialeflowet afbrydes. Systemet består af RFID-skrive-/læseenheder til identifikation, en central styreenhed med integreret tilordningsalgoritme og en inkremental encoder til registrering af objektpositionen på transportstrækningen. På den måde sikrer RFCS komplet kontrol og transparens i varemodtagelsen, i plukningen og i vareudleveringen. Integrerede service-, overvågnings- og diagnoseværktøjer sikrer langfristet performance.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Objektidentifikation uden visuel kontakt fra materialeflow i pulk med RFID
  • Intelligent algoritme til korrekt tildeling af RFID-tags til objekter
  • Pålidelig frafiltrering af andre RFID-tags i den umiddelbare nærhed
  • Modulær opbygning
  • Datavisningen kan variabelt tilpasses kundernes behov
  • Detektion af objekters retning og hastighed
  • Beskrivelse af enkelte RFID-tags i objektflowet