Halvledere

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Elektronik

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

mere

Barske omgivelsesbetingelser

I elektronik-, halvleder-, solcelle- og batteriindustrien

mere

Smart Motor Sensors

Insidere ved mere – med Smart Motor-sensorer i centrum

Med sine Smart Motor-sensorer stiller SICK viden til rådighed direkte fra centrum af produktionen. Viden om maskiners og servomotorers tilstand, som er med til at detektere funktionsfejl tidligere og afhjælpe dem hurtigere eller helt undgå dem. SICK anvender hele sin viden for at give kunderne dette overblik og dermed sikre forebyggende vedligeholdelse.

Mere

I4.0 tager fart

Vore sensorløsninger til mobile platforme

Fleksibilitet opstår nu helt af sig selv: Med vores modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre.

Mere

Opgradering til næste niveau

Automation i elektronikindustrien

Elektronikindustrien er en af drivkræfterne bag det industrielle fremskridt og mærker derfor altid presset fra markedet meget tidligt og meget tydeligt. Produkters livscyklusser bliver kortere og kortere, og kvalitetskravene bliver strengere og strengere. Det betyder, at branchen p.t. står over for store udfordringer.

mere
Halvledere
Elektronik
Barske omgivelsesbetingelser
Smart Motor Sensors
I4.0 tager fart
Opgradering til næste niveau

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sensorløsninger til halvlederindustrien

I overensstemmelse med Moores lov har halvlederindustrien i mere end fire årtier fordoblet antallet af transistorer pr. integreret kredsløb ca. hver 18. måned. Det skyldes meget hurtige innovationer i produktionsprocesserne, som vil fortsætte fremover. Fremtidens produktionsanlæg skal derfor være udstyret med de nyeste sensorer, så halvlederproducenternes krav til produkternes kvalitet og økonomi kan opfyldes. Sensorteknologier fra SICK har altid klaret sig godt i halvlederindustrien, hvor de udgør passende løsninger til mange forskellige applikationer, uanset om det er komplekse front-end-processer, back-end-applikationer eller wafer-fab-automation.

Trends & nyheder

Niveaumåling af korrosive kemikalier i halvleder-procesanlæg

I mange industrier hører udfordrende omgivelsesbetingelser af forskellig art til dagligdagen i produktionen. Systemer og sensorer, der sørger for en sikker produktionsproces, skal især beskyttes mod kraftig kontaminering og aggressive kemikalier. I front-end-produktionens kerneprocesser kan man ikke undvære for eksempel kemikalier til overfladebehandling og rengøring af halvlederwaferne.

> Mere

Kontrolinstans og garant for kvaliteten i alle anvendelser

I elektronikindustrien er kvalitet og præcision er væsentlige forudsætninger for intelligente produktionskoncepter: Kun når værditilvæksten ledsages af løbende analyse af måleresultaterne, kan man sikre en høj kvalitet af de enkelte komponenter helt hen til slutproduktet. SICKs optiske måleteknik kombinerer præcision og kvalitet til en enhed – med måleinstrumenter, der er indbygget direkte i produktionsprocessen.

> Mere

udfordringer

Detektering og måling

Halvlederindustrien stiller meget store krav til detektions-og måleopgaver. Det gælder om at detektere selv de mindste dele såsom samleledninger eller krævende overflader af halvlederwafere. I mange procesmaskiner udsættes sensorerne samtidigt for barske omgivelsesbetingelser. Heriblandt er kontakten til kemikalier, høje temperaturer og omgivelser med vakuum. Takket være den omfattende teknologiportefølje klarer SICKs sensorløsninger udfordringerne.

Sikring

I halvlederindustrien er det ikke kun maskinerne, der skal sikres, for at beskytte mennesker og processer. Sikkerhedsteknik anvendes også i forbindelse med autonome logistikprocesser. SICK støtter halvleder- og anlægsproducenterne med en omfattende teknologiportefølje af Safety Solutions. Desuden bistår SICK kunderne med et omfattende udbud af serviceydelser, som bl.a. består af rådgivning, support ved idriftsættelsen såvel som træning og uddannelse.

Overvågning og kontrol

Halvlederwafere og -chips skal leve op til meget store kvalitetskrav. I forbindelse med kvalitetskontrollen af de meget små konstruktioner på halvlederwafere og -chips er der brug for løsninger med ekstremt præcise målinger. 2D Machine Vision og short-range-afstandsmålere (displacement) med høj opløsning sikrer, at test- og inspektionsanlæggene opfylder disse krav.

Identifikation

Pålidelig objektdetektion er en forudsætning for en glidende produktion og udgør grundlaget for sporbarhed og løbende kvalitetsforbedring. SICK tilbyder en bred portefølje af fast installerede og mobile enheder til læsning af stregkoder, 2D-koder og RFID-teknologi.

Downloads