Kontrol af koder på emballage

Holdbarheds- og udløbsdato er obligatoriske på emballerede fødevarer. I tilfælde af manglende eller ulæselige stempler kaldes varerne tilbage eller frasorteres. Mangelfulde oplysninger kan også medføre sundhedsrisici for forbrugerne. Kvaliteten og rigtigheden af de variable data og koder på emballagen skal kontrolleres systematisk. Til det formål er 2D-Vision Sensor Inspectoren en intelligent løsning. Den sammenligner og verificerer koder og almindelig tekst. Prædefinerede tools letter anvendelsen og kontrollen.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Den intelligente billedbehandlingsløsning i den komfortable sensorpakke
  • Positionering, test og måling ved høj hastighed
  • Effektiv “objektfinder”, uafhængig af position, drejevinkel og størrelse
  • Et unikt udskifteligt hus understøtter diffusor og forskelligt optisk tilbehør
  • Brugervenlig, trinvis konfiguration via PC
  • Brugervenligt brugerinterface
  • Fleksible interfaces til maskinintegration og HMI-design

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere