Integreret objekt- og mellemrumsmåling under tilførslen af produkter

Når produkter indføres i horisontale form-, påfyldnings- og lukkemaskiner, skal det kontrolleres, om det transporterede objekt har den rigtige størrelse og ligger rigtigt på transportanordningen. Med Smart Sensor W4S-3 og den integrerede Smart Task “objekt- og mellemrumsmonitor” registreres objekter og mellemrum direkte i sensoren. Ved afvigelser fra det krævede sender Smart Sensoren tilsvarende signaler til styringen. Det er endog muligt, at sensoren takket være sin signalforsinkelses- og signalbufferfunktion styrer direkte hen mod en aktuator og dermed styrer udslusningen af fejlbehæftede produkter effektivt og selvstændigt.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter
  • Bedste baggrundsafblændet-fotocelletaster i sin klasse
  • Konsekvent brug af PinPoint-teknologien i alle varianter
  • Baggrundsafblændet-fotocelletaster med laserlignende lysplet til præcise detektionsopgaver
  • Pålidelig indstilling med 5-omgangs-potentiometer, teach-in-tast, teach-in via ledning eller IO-Link
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link