Føde- og drikkevarer

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Løsninger

Hygienic Solutions

Hygiejniske sensorløsninger til forskellige udfordringer

mere

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

mere

Samarbejde i øjenhøjde

Sensorløsninger til robotteknologien

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist – forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.

mere

Logistikken bliver smart

Større effektivitet i hele forsyningskæden

Virksomheder står over for en stor udfordring – nemlig at handle så effektivt som muligt. Materialeflows og intralogistiske processer skal til enhver tid være tilpasset hinanden optimalt. Hvis der er noget i vejen på et punkt, påvirker det hele værdikæden – og i sidste ende også konkurrenceevnen. I forbindelse med I4.0 sørger intelligente sensorer og netværksbaserede systemer for effektive processer inden for logistikken.

Mere

Beviseligt sikker

Pålidelige sensorløsninger giver større fødevaresikkerhed

Fremskridt inden for fødevareteknologien, handlens globalisering, men også ændringerne i vore ernæringsvaner har skabt nye rammebetingelser for fremstillingen og forbruget af fødevarer...

mere
Føde- og drikkevarer
Hygienic Solutions
Produktionslogistikken bliver smart
Samarbejde i øjenhøjde
Logistikken bliver smart
Beviseligt sikker

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sensorløsninger til føde- og drikkevarebranchen

I dette område af produktionen stilles særligt høje krav til hygiejnen, som også påvirker emballeringsprocessen. I denne branche anvendes SICKs sensorsystemer i tørre og våde områder og udmærker sig ved deres særdeles store driftssikkerhed og fleksibilitet. Takket være den brugervenlige betjening sikrer SICKs sensorer kortere maskinomstillingstider ved skift af produkt.

Trends & nyheder

Løbende kontrol/overvågning af foliebanerne – så intet kører skævt

I konsumvareindustrien, især områderne emballage og print, udgør forarbejdningen af foliebanerne en særlig udfordring. Præcis styring af materialebanerne, korrekt spænding af materialerne i maskinen og til sidst at skære banen på det helt rigtige sted er afgørende faktorer for at kunne opnå effektive og præcise procesresultater. Løsninger fra SICK hjælper i hvert eneste af processes trin – for eksempel med de passende registration sensors eller automationslysgitre.

> Mere

Hygiejniske sensorløsninger: Rustfrit stål gør processerne sikre og bedre

Hygiejnisk anlægsdesign – især også hygiejniske automationskomponenter – kan minimere faren for kontaminering af produkter og kommunikationsfareren for producenterne: Med de rustfri stålsensorer og -systemløsninger fra SICK har kim og bakterier ikke en chance.

> Mere

Sporbarhed for hver enkelt vare takket være identteknik

Der er mange grunde til, at fødevarer skal kaldes tilbage. Det skader ikke kun producentens image, men medfører ofte også enorme omkostninger, der bare vokser i takt med uklarheden om, hvor slutprodukterne befinder sig. Desuden må der ikke spildes tid, når varer skal tilbagekaldes. Identifikationssystemer og integrationsteknik gør det muligt at identificere fødevarer på hele deres vej fra producent til slutkunde, så de i en nødsituation kan spores enkeltvist ved et “klik med musen” og i realtid.

> Mere

3D-lokalisering med Belt-Picking-SensorApp til pick-and-place-opgaver

I fødevareindustrien er den hygiejniske primæremballage omkring følsomme åbne fødevarer meget vigtig. For at denne proces skal kunne foretages i en robotcelle, samarbejder SICK med robotproducenten Stäubli. 3D-vision-sensoren TriSpectorP1000 fra SICK og den firakslede FAST picker TP80 he fra Stäubli løser i fællesskab picking-processer på transportbånd. Her lokaliseres 3D-delene med Belt-Picking-SensorAppen og implementeres ved hjælp af SICK AppSpace.

> Mere

udfordringer

Fleksibel automation – detektering og måling

Forskellige salgsstørrelser og individuelle kundeønsker kræver fleksible maskiner og en bred vifte af intelligente sensorer, der kan detektere objekter og måle fysiske størrelser. Smarte sensorer fra SICK oplærer sig selv, kan stille diagnoser og bidrager i høj grad til at løse den slags opgaver. Forebyggende vedligeholdelse reducerer stilstandstiderne. Smart Tasks sikrer processernes effektivitet ved at levere de rette informationer i rette tid direkte fra sensoren. Det gør I4.0 til en realitet.

Sikkerhed – sikring

Pakkemaskinernes og pakkeanlæggenes modulære opbygning forudsætter et intelligent og fleksibelt sikkerhedskoncept. Med sine Safety Solutions beskytter SICK personer og maskiner, optimerer produktionen og mindsker det areal, der er brug for til maskinen. At udvikle og tilbyde globalt standardiserede serviceydelser vedrørende sikkerhedsteknik er en central del af vore opgaver. Heriblandt er idriftsættelse, reparation og opgradering. Som akkrediteret inspektionsorgan tilbyder SICK inspektion af sikkerhedsforanstaltninger i henhold til de på verdensplan gældende bestemmelser og normer.

Kvalitetskontrol – overvågning og kontrol

I alle pakkeindustriens brancher, det være sig farmaceutiske produkter, kosmetik, føde- og drikkevarer, husholdningsprodukter eller hygiejneprodukter, er pålidelig kvalitet blandt virksomhedens primære målsætninger. For at sikre en jævn god kvalitet ved pakkemaskiner med store gennemløbshastigheder er der brug for en kvalitetskontrol, der lever op til de strengeste krav. SICK tilbyder intelligente sensorløsninger, der lever op til de seneste tekniske udviklinger, til alle pakkeindustrier, uanset om der er tale om standardsensorer, komplette systemer eller serviceydelser. Kvalitet beror bare ikke på tilfældigheder.

Track and trace – identifikation og sporbarhed

Pålidelig objektdetektion er en forudsætning for sporbarhed med serialisering og aggregering såvel som kontinuerlig forbedring af kvaliteten. Desuden er der brug for komplette systemløsninger til inventarstyring og genanvendelighed af genbrugsbeholdere og emballage. Til det formål tilbyder SICK intelligente sensorløsninger, lige fra kompakte, let integrerbare enheder over konfigurerbare stand-alone-løsninger til programmerbare højhastighedskameraer. Ved fast installerede og mobile læseenheder anvender SICK forskellige teknologier til at kunne registrere stregkoder, 2D-koder og RFID.

Downloads