Implementering af Hermes-standarden ved læsseenheden

Med en portefølje af Hermes-Standard-Solutions kan en læsseenhed med SMEMA-interface hurtigt bygges ind i Hermes-netværket uafhængigt af producenten. Ved at indbygge identifikationssensorer kan man desuden registrere board-ID’et og magasin-ID’et og videresende dem via Hermes-interfacet. Porteføljen af modulær hard- og software-kan til enhver tid tilpasses til individuelle anvendelsessituationer og muliggør desuden vertikal integration i overordnede produktionssystemer både via standarden for industriel PC CFX og via kundespecifikke IoT-protokoller.

Hermes Standard Image

Hermes Standard Nonstop

NEM EFTERMONTERING AF SMEMA-ANLÆG

Læs mere

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere